Zijn nieuwkomers een probleem? Ja, als ze eerst jaren door allerlei procedures heen moeten voordat zij deel mogen uitmaken van onze samenleving. Werken mag niet en dus wacht velen een uitkering. Frustrerend en geldverslindend. Niemand heeft er wat aan. Wij geven nieuwe Nederlanders ruimte voor initiatief.

Nieuwkomers kunnen en moeten werken vanaf dag één. Zo wordt iedereen het gelukkigst. Om in zijn levensonderhoud te voorzien krijgt iedereen direct een werkvergunning. Bijstandsuitkeringen zitten er niet in. Mensen uit onrustige gebieden worden voorzien van een veilige thuishaven. In ruil daarvoor dragen zij hun steentje bij aan de Nederlandse economie; hun nieuwe thuis.

Dit doet de LP door

  • Afstappen van het huidige asielbeleid
  • Snellere integratie van nieuwkomers door werkvergunningen
  • Afschaffen perverse prikkels van het subsidiëren van migratie