Het zijn vaak juist de meest ondernemende jonge mensen die de Middellandse Zee oversteken. Bereid om hard te werken en niet bang om een avontuur aan te gaan. Precies wat we nodig hebben. Goed voor de economie dus? – Jazeker, maar het huidige immigratiebeleid ziet de nieuwkomers als een probleem erkent die eerst jaren door allerlei procedures heen moeten voordat ze volwaardig deel kunnen uitmaken van de samenleving. Zij mogen niet werken en zijn jaren afhankelijk van uitkering. Dit is niet goed voor hen maar ook niet voor onze samenleving. Asielzoekers kunnen prima voor zichzelf zorgen en alle nog bruisende ondernemingskracht wordt hiermee -direct en volledig- de kiem gesmoord.

Buiten het feit dat dit beleid veel geld kost, creëert het op allerlei vlakken negatieve effecten. De nieuwkomers worden behandeld als onbekwaam en ondergedompeld in jaren van intense onzekerheid met procedures, er is geen enkele ruimte voor eigen initiatief. Met dit beleid wordt migratie gemaakt tot een probleem dat leidt tot weerstand vanuit de  samenleving. Een ongewenst bijeffect zijn de hedendaags zichtbare kloven tussen groepen, een resultaat waar niemand bij gebaat is.

De LP is in principe voor open grenzen en wil zich binnen de EU sterk  maken voor een verandering van het migratiebeleid. Om dit mogelijk te maken pleit de LP ervoor dat immigranten niet in aanmerking komen voor een uitkering of andere vorm van financiering maar daarentegen  direct een werkvergunning krijgen opdat zij zichzelf van het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Migranten worden bovendien zo direct gestimuleerd te integreren: men krijgt nu direct de ruimte krijgt zijn/haar toekomst op te bouwen; er is onverwijld sprake van perspectief.

Gezinnen uit conflictgebieden, die willen immigreren zijn, naast de eerdergenoemde jonge mensen, natuurlijk evenzeer welkom. Als men bereid is te werken, kan hier prima gebouwd worden aan een mooie nieuwe toekomst, met alle kansen en mogelijkheden van dien. Niemand met goede bedoelingen hoeft uitgesloten te worden, maar participatie wordt er wel voor teruggevraagd.

Economen zijn het er over eens dat een wereldwijde arbeidsdeling goed is voor de algehele welvaart, voor Noord en Zuid. In dit geval snijdt het mes aan meerdere kanten, mensen uit onrustige gebieden worden voorzien van een veilige thuishaven en in ruil daarvoor dragen zij hun steentje bij aan de Nederlandse economie; hun nieuwe thuis. Een win-win situatie voor alle betrokkenen.