De LP ziet voordelen in de Europese Unie, maar de afgelopen jaren zijn er ook grote nadelen aan het licht gekomen. De door de politieke gewenste Europese integratie verloopt niet als van te voren gepland. Europese landen zijn gewoon te gevarieerd voor een eenheidsmunt en volledige economische en politieke integratie. 

Waar de vrijhandel van de Europese Economische Gemeenschap ons welvaart bracht, brengt de politieke ambitie van de EU ons voornamelijk problemen. De Nederlandse handel wordt geremd door EU-regels. De macht van de EU wordt vergroot ten koste van de lidstaten. Daardoor hebben Nederlanders steeds minder invloed op hun eigen leven. De LP wil graag dat jij zelf kunt bepalen hoe jouw leven eruit ziet. 

We willen daarom een vernieuwd samenwerkingsverband tussen de EU landen. De EU moet worden omgevormd tot een Europese Gemeenschap gebaseerd op de kernwaarden van de oorspronkelijke EU: vrijhandel, vrij verkeer van personen goederen en kapitaal . Zonder politiek bestuur. Dit kan het beste door de verschillende landen zelf gedaan worden. 

De LP wil:

  • Een EU gericht op de kernwaarde van vrij verkeer van mensen, goederen, diensten en kapitaal
  • Meer samenwerking ook buiten de EU, met bijvoorbeeld Azië en Afrika.
  • Bestuur alleen nog op lokaal niveau