De LP ziet voordelen in de Europese Unie, maar de afgelopen jaren zijn er ook grote nadelen aan het licht gekomen. De integratie verloopt niet zoals de politiek had gehoopt. Lidstaten zijn te verschillend voor een eenheidsmunt en om samen een volledige economische en politieke eenheid te vormen.

Waar de vrijhandel van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) ons welvaart bracht, brengt de politieke ambitie van de EU ons voornamelijk problemen. De Nederlandse handel wordt geremd door EU-regels. De macht van de EU wordt vergroot ten koste van de lidstaten. Daardoor heb jij steeds minder invloed op je eigen leven. De LP wil graag dat jij zelf kunt bepalen hoe jouw leven eruit ziet.

Wij willen een nieuw samenwerkingsverband tussen de EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. We willen de bestaande Europese Economische Ruimte uitbreiden. De EU moet worden omgevormd tot de kernwaarden van de EEG: vrijhandel en vrij verkeer van personen, geld en goederen, maar zonder politiek bestuur. Nederland bestuurt zichzelf!

Dit doet de LP door:

  • Omvormen EU naar EEG
  • Vrijhandelsverdragen sluiten met de Aziatische en Afrikaanse Unie
  • Beslissingsbevoegdheid terug naar Nederland