Elektrificatie in huishoudens, industrie en van vervoer is in korte tijd in een stroomversnelling geraakt, evenals de integratie van zonne- en windenergie. Het netwerk komt daardoor aan de rand van zijn capaciteit. Investeringen zijn nodig voor uitbreiding. De LP wil het problematische aandeelhouderschap tussen overheden en netbeheerders opheffen. Dat kan door private aandeelhouders te verwelkomen. De LP steunt kernenergie als ook initiatieven voor hernieuwbare energie. De overheid stelt echter geen specifieke doelen voor geïnstalleerd vermogen. Gaswinning kan worden hervat indien de Groningers dit willen. De gasbaten zullen ten goede komen aan Groningen.

De LP is voor:

  • uitbreiding van het netwerk en het aantrekken van nieuwe aandeelhouders;
  • privatisering voor burgers en binnenlandse marktpartijen;
  • vrije markt voor energieopwekking: geen quota’s;
  • toelaatbaarheid van kernenergie;
  • gaswinning overlaten aan de Groningers.