We hebben een drugsprobleem: afrekeningen, vergismoorden en aanslagen. Drugslabs en kwekerijen zorgen voor gevaarlijke situaties in woonwijken. In de jaren ’30 in de VS is al gebleken dat het verbieden van alcohol niet leidt tot minder, maar juist tot meer problemen. Duidelijk is dat verbieden van andere middelen ook meer negatieve gevolgen heeft dan positieve. Zo leidt criminalisering niet tot minder verslaving of minder misbruik, maar zorgt voor slechtere drugs (zoals vervuilde XTC-pillen) met alle risico’s van dien een een levendig crimineel circuit.

Milieuschade als gevolg van het dumpen van afval door drugsproducenten is een direct gevolg van het huidige beleid. In plaats van wietplantages op zolderkamers met een hoog risico op brand hoort cannabis geproduceerd te worden in een gecontroleerde en veilige omgeving. In de VS is dit al zo in Colorado en Washington.

Elke minuut die politie en justitie besteden aan de oorlog tegen drugs is een minuut die niet kan worden besteed aan het bestrijden van echte criminaliteit zoals geweldsmisdrijven. Door productie en handel uit het criminele circuit te halen zorgen wij niet alleen voor veiligheid, het scheelt ook nog eens ontzettend veel geld. Het huidige drugsbeleid kost de belastingbetaler jaarlijks 4,5 miljard euro (bron: “​Red Nederland, Legaliseer drugs​”). De LP wil productie, handel en bezit van softdrugs en XTC decriminaliseren.

Dit doet de LP door

  • De verkoop, gebruik en productie van softdrugs en XTC decriminaliseren
  • Productie uit de woonwijk en in een gecontroleerde omgeving
  • Politie vrijmaken voor gewelds- en zedendelicten