Dieren hebben ook gevoel. Mensen zijn zich steeds sterker bewust van de slechte condities waarin veel dieren leven. Wij willen voor dieren een beter leven en welzijn.

Dierlijke producten zijn niet per se noodzakelijk. Zonder dat de overheid iets hoeft te doen, vinden steeds meer vega-producten hun weg naar de schappen.

De LP vindt het belangrijk dierenleed onder de aandacht te brengen. Vleesvervangers en andere alternatieven zoals particuliere keurmerken in onze optiek vrijwillig en zonder inmenging van de overheid vinden hun weg naar de consument.

Subsidies van de Europese Unie voor intensieve veehouderij moeten stoppen. Jaarlijks worden hier miljarden aan verkwist. Wij pleiten voor een grondige hervorming. Dieren hoeven niet onnodig te lijden onder menselijk handelen.

Dit doet de LP door

  • Gunstig ondernemingsklimaat creëren voor nieuwe, betere initiatieven
  • Vlees en dierlijke niet meer promoten via het voedingscentrum
  • De lobby van vleesindustrie stopzetten