De LP gelooft dat de wereld mooier is wanneer iedereen gelukkig is. Er leeft steeds meer bewustwording over de rol die dieren en biodiversiteit spelen voor ons eigen geluk, maar ook over de slechte condities waar veel dieren in leven. Wij zetten ons in voor het vergroten van de levenskwaliteit van dieren, net zoals we dit doen voor mensen.

Cultuurverandering

Momenteel is Nederland op het kantelpunt van een overgang naar een maatschappij waarbij dierlijke producten niet meer noodzakelijk zijn. Zonder dat de overheid er iets aan hoeft te doen, vinden steeds meer vegetarische en veganistische producten hun weg naar de schappen van supermarkten en andere winkels. Wij dragen graag bij aan het versnellen van dit vrijwillige proces. Dit doen we onder andere door dierenleed onder de aandacht te brengen, ontwikkelingen van bijvoorbeeld vleesvervangers en andere alternatieven te promoten en particuliere keurmerken te ondersteunen. 

Tevens moet er een einde komen aan subsidies van de Europese Unie voor intense veehouderij. Jaarlijks krijgen veehouders gemiddeld tienduizenden euro’s van de EU. Er is een grondige hervorming van de EU nodig om een halt te brengen aan het subsidieapparaat.       

De LP is dus een partij voor dier én mens. Het einddoel is een harmonieus systeem waarin de mens een belangrijke plek inneemt in het ecosysteem, maar niet ten koste van andere wezens.