De politiek staat steeds verder van ons af. Brussel en Den Haag maken beleid dat voor niemand werkt. Zeggenschap en keuzevrijheid staan onder druk. Het enige waar we goed voor zijn is de portemonnee opentrekken.

Het meest welvarende land van Europa heeft een fundamenteel beter democratisch systeem. Zwitserland heeft een bestuur dat zo dicht mogelijk op de samenleving zit. Dit model zou voor Nederland veel goeds betekenen. Gedecentraliseerd bestuur, waarbij het minder belangrijk is wie er aan het hoofd staan van de regering, omdat de invloed zeer beperkt is. Meer autonomie voor provincies en gemeenten.

Wij zijn net als D’66 meer dan vijftig jaar geleden nog steeds van mening dat ons politieke systeem bedroevend functioneert. Het politieke spel moet nog steeds worden gespeeld volgens regels die dateren uit de vorige eeuw. Die regels zijn in de jaren na 1848 opgesteld voor een maatschappij, die niet te vergelijken is met de onze. De turbulente ontwikkelingen sinds 1900 hebben onze samenleving immers ingrijpend veranderd. Maar nog steeds moeten regeerders en parlement het doen met de codes van een voorbij tijdperk. De laatste jaren presenteren de bittere gevolgen daarvan zich met steeds grotere frequentie.

Radicale democratisering van de samenleving zal pas mogelijk zijn: als de kiezer rechtstreeks zijn regering kiest; als die regering kan regeren; als de kiezer een band heeft met de gekozene in het parlement; als het parlement kan functioneren. Aan geen van deze voorwaarden wordt thans voldaan. Ingrijpende veranderingen in ons politieke systeem zijn daarom noodzakelijk. Ook willen we meer mogelijkheden voor bindende referenda op provinciaal en gemeentelijk niveau en een direct gekozen burgemeester.

Dit doet de LP door

  • Het invoeren van bindende referenda
  • Rechtstreeks gekozen burgemeesters en minister president
  • Hervorming kiesstelsel aan de moderne tijd