Democratie kan het gevaar inhouden dat een meerderheid de rechten van een minderheid met voeten treedt. Individuele rechten moeten onvervreemdbaar zijn en mogen geen onderwerp zijn van democratische besluitvorming. Dit betekent dat grondrechten zoals het recht op eigendom, vrijheid van levensovertuiging, vrijheid van pers en vrijheid van vereniging nooit onderworpen mogen worden aan beperkende wetgeving; zelfs niet als deze wetten door een meerderheid worden gesteund. Onafhankelijke rechters moeten wetten die in strijd zijn met de rechten van het individu ongeldig kunnen verklaren.

Bestuur

Besturen dient op een zo laag mogelijk niveau te gebeuren. Dit betekent dat gemeenten relatief meer bevoegdheden krijgen en de centrale overheid relatief minder. Centrale instanties moeten geen dingen doen die ook door lokale instanties kunnen worden afgehandeld. En bestuur mag er nooit toe leiden dat het lichaam of eigendom van het individu schade wordt toegebracht.

Met een herstel van de vrijheden voor burgers en een nadrukkelijk kleinere rol voor politiek (landelijk en lokaal) komt een grotere verantwoordelijkheid voor de burgers zelf om de samenleving leefbaar te houden. Asociaal gedrag is nu vaak al niet verboden. Als we een kleinere overheid krijgen, betekent dit dat iedereen zelf meer verantwoordelijkheid zal moeten nemen voor zijn gedrag. Mediators kunnen worden ingeschakeld om geschillen op te lossen, pas in een later stadium gevolgd door een gang naar de rechtbank. Als iemand de regels heeft overtreden, moet dat openbaar gemaakt kunnen worden.

De LP vindt dat er geen wachtgeldregelingen meer horen te zijn voor bestuurders en parlementariƫrs. Als het echt zo is dat bestuurders zo goed voor het land kunnen zorgen, zullen zij ook goed voor zichzelf kunnen zorgen door geld opzij te zetten voor als zij eventueel zonder inkomsten komen te zitten.