De afgelopen jaren heeft Nederland zich vaak gemengd in conflicten in de wereld. Dat veroorzaakt veel leed, kost veel geld en het levert op lange termijn meer problemen op dan het oplost. Defensie betekent verdediging. Wij willen onze strijdkrachten niet offensief inzetten. De LP is tegenstander van buitenlandse interventies.

We moeten een neutrale rol in de wereld hebben. Dit betekent een slagvaardige en betaalbare defensie, bedoeld voor het verdedigen van Nederland. De LP steunt het onderhoud van een leger dat de Nederlandse belangen verdedigt tegen concrete dreigingen. Het leger mag nooit ingezet worden tegen landen die ons niet eerst hebben aangevallen.

Onder geen beding mogen hervormingen van het defensieapparaat leiden tot hogere belastingen of het aangaan van meer staatsschuld.

Dit doet de LP door

  • Defensie een focus te geven
  • Defensie terug te laten gaan naar het uitvoeren van een kerntaak: het eigen grondgebied en dat van bondgenoten verdedigen;
  • Te stoppen met ons te mengen in andermans conflicten