Defensie hoort haar naam eer aan te doen en alleen verdedigend geweld te gebruiken. De LP is tegenstander van buitenlandse interventies. De afgelopen jaren heeft Nederland zich vaak gemengd in conflicten in de wereld. Dat kost veel geld en het levert niets op. De effecten van zulke ingrepen zijn vaak niet te overzien en leveren vaak meer problemen op dan we ermee oplossen.

Nederland moet weer een neutrale rol in de wereld krijgen en zich niet mengen in buitenlandse conflicten. Dit betekent ook teruggaan naar een slagvaardige en betaalbare defensie, bedoeld voor het verdedigen van Nederland. Een defensie zonder buitenlandse belangen. De LP steunt het onderhoud van een leger dat voldoende slagkracht heeft om Nederland te verdedigen tegen echte dreigingen. Het Nederlandse leger mag nooit ingezet worden voor het initiëren van geweld tegen landen die Nederland niet eerst hebben aangevallen. Er moet een acute, actuele dreiging zijn voor Nederland. 

De LP wil dat er een onderzoek komt naar de behoeftes van een defensieapparaat dat toegespitst is op het beschermen van Nederland. Onder geen beding mogen hervormingen van het defensieapparaat leiden tot hogere belastingen of het aangaan van meer staatsschuld.