Decentralisatie is een uitwerking van het bottom-up-principe. Wordt uitgegaan van dit bestuursmodel voor EU en andere internationale organisaties, rijksoverheden, provincies en gemeenten, dan dienen zaken zo laag mogelijk belegd te worden. Dus macht van de EU overhevelen naar het rijk, en vandaar naar provincie en gemeente. Nooit omgekeerd!

Er is instemming van onderaf nodig om iets centraal te regelen. Bijvoorbeeld defensie of gespecialiseerde politiediensten.

Het is niet de bedoeling om bestuurslagen zoals de provincie op te heffen. Als er wordt afgepeld moet eerst de EU worden verlaten en niet een tussenlaag. Het is zeer goed mogelijk dat de provincies belangrijker worden en er bijvoorbeeld een onafhankelijk Groningen wordt gevestigd. Er is immers recht op afscheiding.