De LP is voorstander van vrij betalingsverkeer, omdat je je niet moet hoeven verantwoorden als je niets verkeerd hebt gedaan. Zonder financiële vrijheid geen individuele vrijheid.

De LP wil geen:

  • Wettelijk maximumbedrag aan contante betalingen
  • Meldplicht voor de invoer of uitvoer van geld
  • Wet ongebruikelijke transacties
  • Anti-witwas- en anti-terrorismewetgeving, die financiële instellingen verplichtingen oplegt en bankrekeningen duurder maakt
  • Omgekeerde bewijslast bij bezit van grotere hoeveelheden contant geld

De LP is voorstander van het bankgeheim en gaat uit van individuele onafhankelijkheid. Financiële privacy hoort zoveel mogelijk te worden hersteld. Cryptovaluta kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Er zijn verschillende agoristische initiatieven in deze richting.

Het is niet aan de overheid om een bepaalde valuta voor te trekken. De keuze van betaalmiddelen staat iedereen vrij.

Betalingsverkeer met de overheid

Overheidsbegrotingen worden in een bepaalde valuta opgesteld. Dit zou de euro kunnen zijn of een in ere herstelde gulden. Deze keuze heeft gevolgen voor de positie van de betreffende valuta. Ook herintroductie van de gulden brengt het risico met zich mee van een Centrale Bank met een inflatiedoelstelling. Dit gaat in tegen de economische vrijheid, zoals alle marktingrijpen.

Overheidsbegrotingen zullen moeten worden uitgedrukt in één type valuta, dit om overzicht toegankelijk te houden. Ook belastingen kunnen (al dan niet vrijwillig) hierin betaald worden. Een goudstandaard behoort tot de mogelijkheden al is in de geschiedenis ook deze gouddekking manipuleerbaar en lastig controleerbaar gebleken. En een gouddekking is ook niet waterdicht aangezien het centrale orgaan (de overheid) ook de regels voor deze dekking maakt en kan schenden.

De LP ziet in Bitcoin een valuta dat het meest decentraal is als systeem. En dus in potentie de optie waar het minst manipulatie mee mogelijk is door de centrale overheid. En waar de keuze voor Bitcoin als valuta ook het minst zal leiden tot onethische monopolyvorming van geldsystemen.