De LP gelooft in een toekomst waarin iedereen toegang heeft tot veilige, goedkope en schone energie. Bijvoorbeeld door het makkelijker en goedkoper te maken om zonnepanelen te kopen. Hiermee nemen we zelf de controle terug over onze energietoevoer en zijn we minder afhankelijk. 

Momenteel wordt de import van goedkope zonnepanelen tegengehouden en gaat er veel belastinggeld naar subsidies voor fossiele energie. Hier moeten we meteen vanaf.

De LP wil meer focus op verschillende thema’s als het gaat om milieu. Problemen zoals luchtvervuiling, waterveiligheid en afnemende biodiversiteit verdienen meer aandacht.

Tevens wil de LP het mogelijk maken om van vervuilende vormen van energieopwekking af te stappen: minder bruinkool, steenkool en biobrandstof. Dat kan door meer gebruik te maken van aardgas en tijdelijk van kernenergie. Dit is schoner en veiliger en beter haalbaar dan veel (groene) alternatieven. Dit betekent dat de LP het gasbesluit wil terugdraaien. Er is genoeg gas was we kunnen importeren. zo blijft Groningen ook ontzien.

Op de langere termijn willen we een energienetwerk waar de meeste energie uit kernfusie wordt opgewekt. Ook energie uit waterstof vormt nauwelijks belasting voor het milieu en kost weinig grondstoffen. Door het gebruik van deze energie maken we op een duurzame manier gebruik van onze grondstoffen en neemt meteen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af. 

De LP wil 

  • een toekomst met betaalbare en schone energie
  • een open energiemarkt waar we de energie halen waar dat het beste is
  • het gasbesluit terugdraaien.