Drank en drugs. Individuele soevereiniteit staat ook hier centraal. Niemand mag iemand anders alcohol of drugs verbieden. Verstrekkers ervan kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsschade, tenzij er sprake is van onvermelde schadelijke stoffen. Een kapotte lever door jarenlang alcoholgebruik of rokerslongen vormen geen reden om producent of wederverkoper aan te klagen. Is van misleiding sprake, dan kan de leverancier worden aangeklaagd. Bijvoorbeeld als het alcoholpercentage op de fles lager is dan die van de eigenlijke drank erin.

Er is geen rol voor de overheid bij de regulering van drugs. Er zijn geen accijnzen. Gebruik wordt door de overheid noch aangemoedigd noch ontmoedigd. Een horecaondernemer mag uiteraard personen weigeren omdat ze dronken of stoned zijn en overlast veroorzaken.

Minderjarigen

Minderjarigen mogen alleen drugs gebruiken met toestemming van hun ouders of verzorgers. Verkoop van alcohol aan minderjarigen zou niet verboden moeten zijn. Tenslotte is het onzeker of degene die een pakje sigaretten of een fles wijn koopt die ook zelf consumeert. Leeftijdscontrole hoeft daarom niet verplicht te blijven. Drugs zijn een zaak tussen ouder en kind, niet tussen kind en staat of tussen verkoper en staat.

Meeroken

In hoeverre roken in je tuin getolereerd wordt hangt af van de buurt waar men in woont en of je buren bijvoorbeeld een longziekte hebben. Kom je naast een persoon wonen die een beperkte longcapaciteit heeft en heb je een kleine binnenplaats die je met hem deelt, dan kan dit als agressie worden gezien. Echter als jij al rookt en hij komt naast je wonen dan heeft hij pech.

Verzekeringen

Verzekeringsmaatschappijen mogen gebruikers van drugs of tabak een hogere dan wel lagere premie aanbieden. Een periodieke drugstest kan onderdeel zijn van de polisvoorwaarden. Het is zelfs mogelijk dat gebruikers van extreem schadelijke en verslavende drugs bij een pensioenregeling een lagere premie gaan betalen, omdat de kans dat ze ouder worden dan de afgesproken pensioenleeftijd minimaal is.