Partijbestuur

Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt in principe elke woensdagavond bijeen.

Leden kunnen een verzoek indienen om aan te sluiten bij (een deel) van de vergadering door een mail te sturen naar bestuur@stemlp.nl.

Emma van Zoelen

Emma van Zoelen

Voorzitter

Mijn naam is Emma van Zoelen, sinds mei 2022 ben ik bijzitter bij het bestuur, in de rol van voorzitter. Ik ben relatief kort lid bij de LP en leer nog regelmatig een hele hoop over het libertarisme, maar ik heb waarden als autonomie, vrijheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en ‘mensen in hun waarde laten’ altijd belangrijk gevonden.

Ik ben 27 jaar, ik woon in Haarlem samen met mijn vriend, en in het dagelijks leven onderzoek ik als promovendus aan de universiteit onderwerpen rondom interactie tussen mensen en kunstmatige intelligentie. Als bestuurder vind ik het belangrijk om goed naar mensen te luisteren en te zorgen dat verschillende mensen elkaar kunnen versterken.

Binnen de LP zal ik mij in eerste instantie vooral gaan richten op twee onderwerpen: (1) het creëren van een bruisende, actieve vereniging samen met de kersverse ledenbegeleiders, en (2) het ondersteunen van de Provinciale afdelingen, mogelijk ook richting meer politieke activiteiten.

Ik kijk er naar uit om hiermee aan de slag te gaan!

Mocht je vragen hebben voor mij ben ik te bereiken via emma.van.zoelen@stemlp.nl

Tom Wentzel

Tom Wentzel

Penningmeester

Tom Wentzel is in aanraking gekomen met de libertaire filosofie door publicaties van het Murray Rothbard Instituut. Bij de LP heeft hij zijn politieke thuisbasis gevonden. Tom kiest actief voor de politieke weg om de wereld vrijer en welvarender te maken.

Deze benaderbare bestuurder ziet een mooiere wereld voor zich met vrijwillige samenwerkingsverbanden als alternatief voor de overheid.

Deze bestuurder wist eerder het nieuwe Huishoudelijk Reglement aangenomen te krijgen. Tom heeft een sterke focus op het onderhoud van partijstukken en de interne kant van de partij.

In zijn loopbaan is hij druk bij gemeenten in de wereld van het sociaal domein. In zijn privétijd bezoekt hij graag oude vesting- & Hanzesteden, leest hij graag over de ontstaansgeschiedenis van Nederland.

In de komende tijd richt hij zich op gezonde financiën.

Benno Pieters

Benno Pieters

Bestuurslid Internationaal en Media & Public Relations

Benno Pieters realiseerde zich rond 2005 dat hij eigenlijk Libertariër is, nadat hij in 2001 ondernemer was geworden. Rond die tijd is hij ook de inzichten van Milton Friedman gaan volgen. Toch heeft hij lang VVD gestemd tot het te bar en boos werd de afgelopen verkiezingen. Hij heeft toen LP gestemd en is meteen actief lid geworden.

Benno heeft eerst 21 jaar bij amerikaanse IT-multinationals gewerkt en nu alweer meer dan 21 jaar ondernemer in de bedrijfsadvisering, met eigen verkoop- en marketing consultancies. In deze periode realiseerde hij zich dat de grootste debiteur van een onderneming de belastingdienst is en letterlijk de liquiditeit uit je bedrijf zuigt, zonder dat je daar veel voor terugkrijgt. 

Benno richt zich bij de LP op publiciteit en Europa libertair maken. Hij is een fervent voorstander van een Libertaire Europa van soevereine staten met bijbehorende gezonde financiën en wil samen met andere europese libertairen een vuist maken.

Hugo Pfister

Hugo Pfister

Bestuurslid Informatie en Communicatie Technologie

Hugo Pfister werkte in 2008 in de financiële sector toen de val van Lehman Brothers een wereldwijde crisis inluidde. Hij vond de verklaringen en reacties vanuit de financiële sector en politiek onbevredigend. In zijn zoektocht naar antwoorden kwam hij in aanraking met de Oostenrijkse school van de economie. Deze sprak aan omdat het de wereld niet abstraheert en modelleert, maar uitgaat van het handelende individu. Zoals de Oostenrijkse school de economie beschouwt door de lens van het individu, zo beschouwt het libertarisme de maatschappij. Via die weg heeft Hugo bij de LP zijn politieke thuisbasis gevonden.

Hugo werkt sinds 2016 in de energiesector, waar hij projecten aanstuurt in een Europese context.

Bij de LP is hij o.a. verantwoordelijk voor ICT en de kandidatencommissie.