Beste leden,

Nadat de vereniging in een jarenlange winterslaap verkeerde, ontwaakte de partij in 2012 nog op tijd voor de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar. Inmiddels hebben we drie verkiezingen achter de rug. De partij is gegroeid en aanwezig in vele hoeken van het land. In negen gemeenten nam de LP deel aan de gemeenteraadsverkiezingen waarna vijf provincies volgden. De LP was voorgoed veranderd, maar de interne organisatie liep daar nog wat op achter. Dit bestuur wil daar verandering in gaan brengen.

De weg naar (landelijke) zetels is nog ver. Dat betekent niet dat we nu niet hard aan de slag moeten, in tegendeel! Voorbereiding is het kernwoord in de komende periode; de LP moet worden klaargestoomd voor de toekomst waarin Kamerzetels wél binnen handbereik komen. Het aantal (actieve) leden zal sterk moeten worden vergroot en die leden moeten vervolgens worden geschoold zodat ze de LP adequaat kunnen vertegenwoordigen in het openbaar. In de interne organisatie zal een professionalisering en decentralisering moeten plaatsvinden. De partij moet actiever promoten naar potentiële kiezers en donateurs. Het resultaat is een sterkere LP die in staat is tot grootse dingen.

Daarvoor zal echter eerst de interne organisatie op de schop moeten. De LP moet minder afhankelijk worden van enkele mensen en meer van de leden als geheel. Het bestuur krijgt daarom minder te zeggen. De uitvoerende taken worden verschoven naar de werkgroepen en de afdelingen krijgen een veel grotere rol dan voorheen. Het bestuur krijgt een meer strategische en lange-termijn gerichte rol, dienstbaar aan de leden en afdelingen.

Als het programma uit het beleidsplan volledig uitgewerkt en afgerond is, is de LP nog niet klaar. Nee, dan begint het échte werk pas! Een missie die zal moeten worden volbracht door de actieve leden. Een beleidsplan valt of staat immers bij jullie!

 

Ledenwerving:

Doel:

Een verdubbeling van het aantal leden in twee jaar.

Hoe?

Wil de LP op de lange termijn iets gaan bereiken dan zal het aantal leden fors moeten worden uitgebreid. Het bestuur heeft hiervoor het ambitieuze doel gesteld om iedere twee jaar te verdubbelen in ledenaantal. De belangrijkste weg daarnaartoe is het wegnemen van alle drempels die iemand tegenhouden om lid te worden.

Op dit moment bestaan er enkele drempels die sympathisanten tegenhouden daadwerkelijk lid te worden en leden tegenhouden lid te blijven. Met name in de contributie-inning zal hierbij veel veranderen. De automatische incasso zal worden gepromoot zodat de drempel van steeds weer bewust contributie storten wordt verkleind. Een andere verandering is dat de contributie niet langer jaarlijks maar per kwartaal wordt afgeschreven. Hierdoor is het bedrag dat ineens moet worden betaald in één klap veel lager dan voorheen. De administratie wordt hierdoor vergroot maar een belangrijke drempel om lid te worden verdwijnt.

Daarnaast zal onze activiteit op de social media door de gelijknamige werkgroep worden opgeschroefd om onze bekendheid en populariteit te vergroten. Ook de website zal meer ingericht worden op de wensen van potentiële leden (en kiezers). Zo zal de website een potentieel lid, kiezer, bestaand lid en journalist allemaal naar de voor hun interessante informatie doorgeleiden. Dat zal uiteindelijk ook onze ledenaanwas vergroten.

De afdelingen krijgen een grotere rol bij de ledenwerving. Door de decentralisatie en daarmee samenhangende budgettering op basis van het aantal leden, worden de afdelingen financieel gemotiveerd om meer leden te werven. Veertig procent van de contributie zal binnen de afdelingen blijven. Dat betekend in de praktijk dat een afdeling per (24+)lid erbij achttien euro meer te besteden krijgt. Daardoor is het voor de afdelingen daardoor interessant om een deel van dit budget te gebruiken voor ledenwerving.

De LP heeft vooral profijt van leden die zich actief inzetten voor de partij. Daarom zal de activering van leden verder gestimuleerd worden. Nieuwe leden zullen een welkomspakket ontvangen met daarin zaken als de gegevens van de contactpersoon van de dichtstbijzijnde afdeling, een lijst met de eerstvolgende activiteiten en de mogelijkheden voor actieve inzet en cursussen. Daarnaast zal, zodra die ontwikkeld is, ook de merchandise niet ontbreken.

Actiepunten:

 • De stimulering van de automatische incasso als methode van contributie-inning.
 • De contributiebetaling laten verrichten per kwartaal in plaats van per jaar.
 • Het vergroten van de bekendheid en populariteit van de LP.
 • Het creëren van een financiële motivatie voor de afdelingen bij ledenwerving.
 • Het instellen van een welkomspakket voor nieuwe leden.
 • Het ontwikkelen van merchandise.

Resultaten:

 • Eind 2017 verwelkomt de LP het vijfhonderdste lid.
 • Minimaal 30 % van de leden geeft in een enquete aan zich actief te willen inzetten voor de partij eind 2017.

 

Decentralisatie:

Doel:

Het vergroten van de autonomie en het budget van de afdelingen en het vergroten van het aantal actieve afdelingen.

Hoe?

Waar zal een (potentieel) lid het eerst zijn gezicht laten zien? Grote kans dat dit niet op een grootschalige landelijke activiteit maar op een laagdrempelige borrel van een lokale afdeling is. De afdelingen vormen de basis van de LP. Op dit moment worden onze beste uitslagen niet behaald op het landelijke toneel maar bij de lokale LP’s. Die ontwikkeling moet alleen maar verder worden gestimuleerd. Als de LP lokaal een voet aan de grond kan krijgen, kan daarmee ook het fundament worden gelegd voor later landelijk succes.

Het bestuur wil dan ook de rol van afdelingen binnen de vereniging sterk vergroten. De autonomie van de afdelingen wordt versterkt, door onder andere een eigen budget gebaseerd op het aantal leden. Voortaan zal veertig procent van de ledencontributie binnen de afdeling blijven. Zo krijgt een afdeling extra motivatie voor de werving van meer leden; ze merken het direct in hun eigen budget en dus mogelijkheden. Uiteindelijk moeten de afdelingen een soort mini-verenigingen onder de grotere paraplu van de LP worden met een eigen bestuur en eigen ledenvergadering waardoor een afdeling zichzelf kan controleren.

Daarbij moet echter ook erkend worden dat niet iedere afdeling al voldoende actieve leden heeft om dit alles op te zetten. Maar ook voor de kleinere afdelingen komen er meer mogelijkheden. Een gebrek aan lokale middelen en talent mogen geen reden meer zijn om een afdeling niet tot bloei te laten komen. Dat is het doel van de nieuwe bestuursportefeuille afdelingsondersteuning. Afdelingen krijgen de mogelijkheid om zaken als het onderhoud van de website of de versturing van de nieuwsbrief bij de landelijke organisatie uit te besteden, waarbij de inhoud uiteraard nog altijd van de afdelingen zelf moet komen. Ook kunnen ze makkelijker aan eigen materiaal voor de social media komen door opdrachten te geven aan de grafische werkgroep. Daarnaast zal de samenwerking en informatiedeling tussen de afdelingen gestimuleerd worden, wat ook gemakkelijker zal verlopen zodra de afdelingen formeel eigen contactpersonen hebben.

Vanuit het bestuur zal er meer directe hulp komen voor de afdelingen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan handleidingen voor afdelingen waar bepaalde onderdelen nog niet helemaal vlekkeloos verlopen (zie ook het hoofdstuk “Interne organisatie”). Zowel via het cursusapparaat als via handleidingen als via een direct verzoek bij de portefeuille afdelingsondersteuning kunnen dergelijke afdelingen geholpen worden. Denk hierbij aan zaken als een verkiezingscampagne, het opstarten van een wervingsactie of het opzetten van social media. Deze mogelijkheid is volledig optioneel voor de afdeling maar kan gebruikt worden indien gewenst. Hierdoor hoeft niet telkens het wiel opnieuw te worden uitgevonden maar kunnen nieuwe afdelingen teren op de ervaring die in oudere afdelingen al is opgedaan.

In een aantal regio’s is de LP nog niet vertegenwoordigd. Met name in Oost- en Zuid-Nederland was of is dat het geval. Vanuit de portefeuille afdelingsondersteuning zal actief gezocht worden naar leden die ervoor kunnen zorgen dat ook hier een LP-vertegenwoordiging komt. Het bestuur ziet deze opdracht als geslaagd indien een lid nooit verder dan een uur hoeft te reizen voor de dichtstbijzijnde borrel.

Actiepunten:

 • Het creëren van een eigen budget voor de afdelingen gebaseerd op het aantal leden.
 • Het ondersteunen van de oprichting van nieuwe LP-afdelingen en potentiële afdelingen.
 • Het creëren van een centraal contactpersoon binnen het landelijk bestuur voor alle afdelingszaken.
 • Het stimuleren van professionalisering binnen de afdelingen in de vorm van een eigen ALV en bestuur.
 • Het opstellen van handleidingen voor afdelingen.
 • Afdelingsfinanciën brengen onder deelcontrole van de afdelingskascontrolecommissie en de landelijk penningmeester.

Resultaten:

 • In 2016 kent de LP minimaal vijf actieve volwaardige afdelingen met eigen bestuur en ALV, in 2017 komen daar nog eens vijf bij. Daarnaast zullen er nog potentiële afdelingen bijkomen, actief ondersteund en gestimuleerd door het landelijk bestuur, die op langere termijn kunnen uitgroeien tot volwaardige afdelingen.
 • Afdelingen krijgen vanaf 2016 een eigen budget gebaseerd op het aantal leden en daarmee meer mogelijkheden en motivatie voor ledenwerving en de promotie van de partij.
 • Afdelingen worden vanaf 2016 geprofessionaliseerd en krijgen een eigen bestuur dat gecontroleerd zal worden door een eigen ledenvergadering en kascontrolecommissie.
 • Een LP-vertegenwoordiging in elke regio zodat de reisafstand voor een lid wordt verkleind tot maximaal één uur autorijden.

 

Vrijwilligers:

Doel:

Een betere organisatie van vrijwilligersactiviteiten en meer mogelijkheden voor vrijwilligers om hun talenten, tijd en werklust in te zetten voor de vereniging. Eind 2017 zal 30 % van de leden zich actief inzetten voor de partij.


Hoe?

De Libertarische Partij draait op vrijwilligers en actieve leden. Het bestuur wil de leden die aan de LP bijdragen ondersteunen, aanmoedigen en verder faciliteren. Er is niets zo waardevol voor de vereniging dan een lid dat zijn of haar tijd en talent wil inzetten.

Daarvoor zijn kort geleden de werkgroepen ingesteld. Hiermee zijn veel uitvoerende taken van het bestuur overgedragen naar deze groepen van vrijwilligers. Naast de huidige werkgroepen (IT, Social Media, Grafisch & Multimedia, Media & Communicatie, Permanente Campagne, Opleiding & Training, Activiteiten & Organisatie en Interne Organisatie) kunnen in de toekomst nieuwe (tijdelijke) werkgroepen ontstaan, bijvoorbeeld in campagnetijd of voor specifieke projecten.

Daarnaast is er de nieuwe functie van vrijwilligerscoördinator die als opdracht heeft om de vrijwilligers aan te sturen en actief op zoek te gaan naar nieuwe vrijwilligers. Het bestuur gaat ook op andere manieren actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zo zal er een onderzoek gedaan worden onder ons volledige ledenbestand. De leden krijgen daarin de (vrijwillig te beantwoorden) vraag wat zijn (werk)achtergrond is en of een lid benaderd mag worden voor hulp bij de landelijke organisatie of in de afdelingen. Zo ontstaat een databank van talenten die zich binnen de partij begeven en oproepbaar zijn. Dat is hard nodig want de voornemens uit het beleidsplan kunnen enkel slagen indien genoeg vrijwilligers te vinden zijn.

Actiepunten:

 • Het actief benaderen van potentiële vrijwilligers.
 • Het ondersteunen en aansturen van de verschillende werkgroepen.
 • Het organiseren van een rondvraag onder de LP-leden en de instelling van een talentendatabank.
 • Het permanent in functie houden van een vrijwilligerscoördinator.

Resultaten:

 • Een vergroting van het aantal actieve leden dat zich inzet voor de partij tot minimaal dertig procent van het totale ledenbestand. Dit zal gemeten worden doormiddel van de eerdergenoemde enquête.
 • Elk lid dat actief wil worden krijgt daartoe de mogelijkheid.
 • Alle actieve leden worden ingezet waarbij vaardigheden worden gekoppeld aan verenigingsbehoeftes maar ook verenigingsbehoeftes worden gecreëerd naar aanleiding van voorkomende vaardigheden.
 • Duidelijkheid voor de vereniging welke vaardigheden en talenten zich binnen de partij begeven.

 

Campagne:

Doel:

Het vergroten van de bekendheid en populariteit van libertarische ideeën en de LP in het bijzonder.

Hoe?

In de komende jaren zal verder worden gebouwd aan het “merk” LP. Die letter gaan dan ook meer naar voren komen dan de volledige naam ‘Libertarische Partij’. Zowel landelijk als lokaal worden de activiteiten uitgebreid die elkaar ook zullen versterken. Centraal staan op de langere termijn het verspreiden van libertarische ideeën, het vergroten van de bekendheid van het merk LP en het werven van nieuwe leden en donateurs.

Er zal een groot onderzoek uitgevoerd worden naar onze kiezers. Wie zijn ze? De stembureaus waar de LP relatief goed scoorde bij de recente gemeenteraads- en provinciale verkiezingen worden daarbij nader bekeken. Wie wonen daar? Welke partijen doen het nog meer goed en wat zijn hun doelgroepen? Dat soort vragen moeten beantwoord worden om een beter inzicht te geven in onze (potentiële) kiezer. Daardoor kunnen we ook beter zien welke boodschap aanslaat en welke onderwerpen voor deze groepen belangrijk zijn.

Onze aanwezigheid op de social media zal vergroot worden. Sinds 2013 is er een gat gevallen, maar met de oprichting van de Social Media werkgroep probeert het bestuur hierin een ommekeer te maken. In samenwerking met de werkgroep Grafisch & Multimedia zal gezorgd worden voor een schier onuitputtelijke stroom aan memes, afbeeldingen en andere uitleg over het libertarisme. Daarbij zal youtube niet vergeten worden. Gezocht wordt naar mogelijkheden om meer en regelmatiger filmpjes te plaatsen op ons youtubekanaal om op die manier de boodschap van vrijheid te verspreiden.

Onze website zal meer ingericht worden op de interesses van de kiezer. Niet het lange programma zal het duidelijkst naar voren komen, maar een korte lijst van negen standpunten ingedeeld met mooie klikbare plaatjes. Zo bepaalt de LP ook zelf welke standpunten het duidelijkst naar voren komen en welke punten de (potentiële) kiezer het eerst ziet.

Merchandise zal worden ontwikkeld zodra de LP een nieuw logo heeft. Hierbij kan gedacht worden aan kleding, bumperstickers en prularia met teksten en/of ons logo. Naast een campagnemogelijkheid kan het ook zorgen voor een inkomstenbron die de diversificatie van onze inkomsten ten goede zal komen.

Het concept politiek programma, dat al eerder aan de leden gepresenteerd is, zal op de najaars ALV van 2015 besproken en ter stemming gebracht worden, met de mogelijkheid tot indiening van moties.

Actiepunten:

 • Het organiseren van een groot kiezersonderzoek in 2015 naar aanleiding van de Gemeenteraad- en Provinciale Statenverkiezingen en dat hierna bij elke verkiezing herhalen..
 • Het sterk vergroten van onze aanwezigheid op social media waarbij er minimaal dagelijks berichten zullen verschijnen op onze facebook.
 • Het laten maken van filmpjes op youtube die onze standpunten verduidelijken of de partij promoten.
 • De instelling van een Grafische Werkgroep als vergaarbak voor al het grafisch talent binnen de partij.

Resultaten:

 • Een sterke vergroting van onze eigen content op de social media door dagelijks nieuwe content te produceren.
 • Een grotere bekendheid van het merk LP in Nederland.
 • Een goed beeld van wie onze kiezer is; in welke wijken er bovengemiddeld veel LP-stemmers wonen, wat voor een wijken dat zijn, enzovoorts.

Interne organisatie:

Doel:

Het professionaliseren van de LP op tal van terreinen, zoals de statuten en het huishoudelijk regelement en het zorg dragen voor duidelijkere communicatie van het bestuur naar zowel de leden als de afdelingen.

Hoe?

De statuten zijn aan vervanging toe. Onze huidige statuten stammen uit begin jaren ’90 en zijn gebaseerd op een voetbalvereniging in plaats van een politieke partij. De LP moet dezen dan ook drastisch aanpakken. Hiervoor is eerder al een voorstel gedaan dat niet aan de voorwaarden voor een statutaire wijziging bleek te voldoen. Op zeer korte termijn worden de nieuwe statuten alsnog voorgelegd aan de leden op de correcte wijze. Daarnaast wordt ook ons huishoudelijk regelement aangevuld.

Verder bekijkt het bestuur de mogelijkheden voor een online ledenomgeving zoals veel professionele partijen die nu al hebben. Hierop kan een lid online toegang krijgen tot documenten als de statuten, het huishoudelijk regelement, de nieuwsbrieven enzovoorts; kan een lid zich aanmelden voor de ALV; kunnen digitale stemmingen plaatsvinden; kunnen incasso-opties geregeld worden; enzovoorts.

Deze duidelijkere communicatie gaat ook bij de inzameling van ondersteuningsverklaringen (OSV’s) zijn intrede doen. Het bestuur zal werken aan een OSV-flyer met daarin informatie over de OSV en de benodigde stappen. Hierbij hoeft een sympathisant of lid niets anders hoeft te doen dan het stappenplan volgen. Daarnaast zal het bestuur handleidingen schrijven voor de (startende) afdelingen met daarin opvraagbare informatie als “hoe schrijf je een persbericht” en “hoe beheer je social media” om te voorkomen dat elke afdeling het wiel opnieuw moet uitvinden.

Hierbij doet het bestuur een stapje terug. Veel taken die eerder bij het landelijk bestuur lagen worden gedelegeerd naar de afdelingen en werkgroepen. Het bestuur krijgt daarmee ook een andere rol. Niet meer de hoofd-uitvoering, maar een meer strategische functie. Daarbij moet de vereniging minder afhankelijk worden van de paar mensen die op dit moment het bestuur vormen. Dat krijgt zowel vorm in de decentralisatie en de overdracht naar de werkgroepen als in de overdrachtsdocumenten. De overgang van het ene bestuur(slid) naar het andere bestuur(slid) moet gemakkelijker verlopen, bijvoorbeeld door middel van het opstellen van overdrachtsdocumenten.

Actiepunten:

 • Het ter stemming brengen van de nieuwe statuten op de correcte wijze.
 • Het kritisch bekijken van het huishoudelijk regelement.
 • De mogelijkheden voor een online ledenomgeving onderzoeken.
 • Het creëren van een OSV-flyer.
 • Het aanmaken van handleidingen voor (startende) afdelingen.
 • Het overdragen door het bestuur van taken naar werkgroepen en afdelingen.

Resultaten:

 • Een professionalisering van de interne documenten.
 • Een duidelijkere communicatie van het bestuur naar de leden en afdelingen.
 • Een soepelere toekomstige overdracht van een bestuur(slid).

Scholing:

Doel:

Het opleiden van de leden zodat zij voorbereid zijn op onder andere een politieke rol.

Hoe?

Elke (grotere) partij steekt veel middelen in het opleidingscentrum. Het ontwikkelen van inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden vormt terecht vaak een belangrijk onderdeel. De LP loopt hier op dit moment in achter. Het is tijd om daar verandering in te brengen zodat onze leden zijn voorbereid op een politieke rol.

Vanuit de werkgroep Opleiding & Training worden cursussen georganiseerd die zich richten op drie onderdelen: ideologische vorming, representatie en politieke achtergronden. Ideologische vorming is bedoeld voor leden die zich willen verdiepen in het libertarisme. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen als de geschiedenis van het libertarisme of libertarische substromingen. Representatiecursussen zorgen ervoor dat leden zich kunnen weren in discussies, debatten, presentaties en in de media. Bij voorkeur worden deze trainingen gegeven door professionele communicatie-experts en (ex-)politici, mogelijk van buiten de partij en mogelijk worden deze ingehuurd. Verder worden er cursussen gegeven in politieke achtergronden over zaken als het functioneren van een gemeenteraad en de bevoegdheden van een provincie. Deze trainingen worden bij voorkeur gegeven door mensen uit de praktijk: (ex-)gemeenteraadsleden, ambtenaren, griffiers, enzovoorts, die niet per se zelf libertariër hoeven te zijn.

Grootschalige cursussen kunnen eveneens georganiseerd worden in samenwerking met andere libertarische instituten in Nederland. Het cursusaanbod zal worden afgestemd op de vraag die er bestaat vanuit de leden.

Actiepunten:

 • Het organiseren van diverse cursussen.
 • Het indexeren van mogelijke cursussen.

Resultaten:

 • Een gevarieerd cursusaanbod dat onze leden zal voorbereiden op een rol in politiek, in de media, in debatten en/of verkiezingscampagne vanaf begin 2016.

 

Financiën:

Doel:

Het vergroten en diversifiëren van de inkomsten.

Hoe?

Hoe meer geld de LP binnenkrijgt, hoe meer mogelijkheden de partij heeft. Het bestuur zal zich echter niet alleen richten op het binnenhalen van meer geld maar ook op het uit verschillende bronnen inkomsten halen, zodat de LP als geheel minder afhankelijk wordt van één of enkele bronnen.

Bij alle grote Nederlandse partijen is en blijft de contributie een van de grootste inkomstenbronnen. De sterke nadruk op ledenwerving zal ook onze financiën ten goede komen. Een toename naar vijfhonderd leden zal leiden tot jaarlijkse contributie-inkomsten van rond de twintigduizend euro. Daarbij zal zoals eerder gesteld de automatisch incasso worden gepromoot en de contributieafdracht per kwartaal geïnd worden.

Veel aandacht zal zitten in het binden van donateurs. Donateurs moeten persoonlijk worden bedankt en verteld wat er met hun bijdrage is gebeurt. Op een later moment kunnen diezelfde donateurs weer aangeschreven worden. Zo wordt een donateur gebonden aan de LP en gestimuleerd vaker dan eens te doneren. Ook moeten potentiële donateurs meer benaderd worden te doneren voor specifieke doelen (“met uw donatie kunnen we duizend flyers laten drukken”, “met uw donatie kunnen we een radiocommercial ontwikkelen”, enzovoorts), zodat ook teruggekoppeld kan worden wat er met een donatie bereikt is. Daarnaast kan de LP, zoals in de VS gebeurt, ook de donateurs benoemen, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief (indien de donateur daar toestemming voor geeft).

Actiepunten:

  • Het binden van donateurs door een persoonlijke benadering en duidelijke communicatie van de besteding van de middelen.
  • Het meer prominent naar voren brengen van de automatische incasso als contributiebetalingsmethode.

 

 • Het werven van donateurs voor specifieke projecten en doelen, onder andere in crowdsourcevorm.

 

Resultaten:

 • Een toename van de inkomsten van de LP zodat de gemiddelde jaarlijkse inkomsten stijgen naar minimaal 40.000 euro per jaar. Daarvan zal ruim de helft uit de contributie inkomsten komen.
 • Een diversificatie van de inkomsten van de LP waarmee de afhankelijkheid van één of enkele bronnen wegvalt.