Bestuur Valentine – II (2017 – Heden)

Robert-Valentine-ESFL2016-e1454097058738-300x300

Robert Valentine

Voorzitter

Robert Valentine is via Ron Paul in aanraking gekomen met het libertarisme en besloot in 2013 actief te worden bij de LP in Nederland.

Als voorzitter richt hij zich voornamelijk op de portefeuilles permanente campagne, de lokale afdelingen en externe betrekkingen.

Stefan Gaillard (Secretaris)

Stefan Gaillard

Secretaris

Ik ben er van overtuigd dat libertarisme de beste politieke stroming is voor onze huidige maatschappij. Een maatschappij waarin iedereen in luxe en vrijheid kan leven, ook zonder – of juist zonder – het invoeren van een basisinkomen. 

Ik wil mij de komende jaren gaan inzetten voor de realisatie van deze wereld door een bestuurlijke rol te vervullen binnen de Libertarische Partij. 

De LP is voor mij het perfecte vehikel om het bewustzijn over libertarisme te vergroten en om mensen met elkaar in contact te brengen die de voorhoede kunnen vormen van de geweldloze revolutie. 

Vergeef mij de Marxistische beeldspraak en wees vooral zo vrij om mij te contacteren over eventuele vragen die u nog heeft.

Tom Wentzel, penningmeester #StemLP

Tom Wentzel

Penningmeester

Tom Wentzel is in aanraking gekomen met het libertarisme door publicaties van het Murray Rothbard Instituut. Bij de LP en het libertarisme heeft hij zijn politieke thuisbasis gevonden. Tom kiest actief voor de politieke weg om de wereld vrijer en welvarender te maken. Deze benaderbare bestuurder ziet een mooiere wereld voor zich met vrijwillige samenwerkingsverbanden als alternatief voor de overheid.

Deze bestuurder wist in 2017 een nieuw Huishoudelijk Reglement aangenomen te krijgen. Tom heeft een sterke focus op het onderhoud van partijstukken en de interne kant van de partij. 

In zijn loopbaan is hij druk bij gemeenten in de wereld van het sociaal domein. In zijn privétijd bezoekt hij graag oude vesting- & Hanzesteden, leest hij graag over de ontstaansgeschiedenis van Nederland.

In de komende tijd richt hij zich op het Platform Ondersteuningsverklaringen jaarverslagen en het opstellen van de begroting 2019 e.v.