Partijdocumenten
Statuten
HR
Incassomachtiging
– Organogram (volgt)
– OSV-flyer (volgt)
– Best practises en handleiding OSV (volgt)
ANBI
Beleidsplan LP 2015-2017 – Bestuur de Groot
Financieel jaarverslagen
– Verkiezingsresultaten 2012-heden (volgt)
– Functieprofielen bestuursleden (volgt)

Afdelingsdocumenten
– voorbeeld Afdelingsstatuten (volgt)
– voorbeeld Afdelingsreglementen (volgt)
– modelbegroting en W&V-rekening voor afdelingspenningmeesters (volgt)
– Richtlijnen Afdelingsbeleid (volgt)

Werkgroepdocumenten
– Richtlijn Social Media (volgt)
– Richtlijn Media & Communicatie (volgt)
– Campagnemateriaal (volgt)
Huisstijlregels LP
– Cursusmateriaal Scholing & Training (volgt)
– MLTA professionalisering (volgt)