De LP  bestaat om de vrijheid van iedereen in Nederland te bevorderen. Wij streven naar een gelukkige, welvarende en vredige samenleving, en wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen bereikt kan worden wanneer de vrijheid van ieder mens wordt gerespecteerd.

De LP bestaat sinds 1993, maar is vooral sinds 2012 steeds actiever geworden. De libertaire visie krijgt in ons land dan ook steeds meer aandacht en medestanders.

Wij geloven dat het nuttig is om politiek actief te zijn, ook al willen we de politieke macht juist inkrimpen. Op deze manier kunnen we allereerst het geluid van de vrijheid verspreiden. Ook kunnen we via de politieke weg proberen om onze idealen in de praktijk te brengen. Kort gezegd steunen wij iedere politieke stap richting meer zelfbeschikking en minder dwang. Onze standpunten zijn hier te lezen, en onze beginselverklaring hier.

De reden dat wij ons bezighouden met politiek is niet dat wij het leuk vinden. Liefst hadden we zo min mogelijk met de politiek te maken. Wij houden ons er echter mee bezig, zodat onze kinderen dat in de toekomst niet meer zullen hoeven doen. Wij streven naar een maatschappij waarin mensen samen kunnen leven zonder dat hun levens bestuurd worden door politici en bureaucraten. Eén manier om dat te doen is via een politieke organisatie. Wij beschouwen de LP dan ook vooral als een burgerrechtenbeweging die de vorm heeft aangenomen van een politieke partij.

Meer weten over de LP? Op deze pagina vind je de huidige samenstelling van ons landelijk bestuur. Onze statuten zijn hier te lezen, en ons huishoudelijk reglement hier. Tot slot is hier een overzicht van onze lokale afdelingen te vinden.

We zijn bereikbaar voor vragen en opmerkingen via het mailadres info@stemlp.nl – en onze uitgebreide contactinformatie is hier te vinden.

Draag jij de vrijheid ook een warm hart toe? Doe dan met ons mee, en steun de LP!