Op 25 december viert een groot deel van de mensheid Kerstmis. Het feest van de geboorte van Jezus Christus, een man waarvan je niet kunt zeggen dat die onderhorig aan een of andere overheid is geweest.
Het Christendom leert, dat er slechts één autoriteit bestaat: “God de vader”, en hoe je dat ook wilt uitleggen, je kunt niet beweren dat het een keizer, zijn zetbazen, theologen (Farizeeërs), een regering of een of andere overheid is. “Heb God lief en heb je naaste lief als jezelf” is het gebod voor mensen die beweren Christen te zijn.

Liefhebben is het hunkeren naar de erkenning van jezelf, is de hunkering om banden te sluiten met de mensen waar jij zelf voor kiest en niet omdat iemand anders dit voor jou beslist. Liefde kan niet zonder keuzevrijheid bestaan. Voor de bijbelvasten een citaat : “Waar de Geest van de Heer is daar is vrijheid” (2 Kor., 3:17).

Die vrijheid moet je zelf nemen. Je hebt geen vrijheid omdat een of andere overheid je zulk “recht” zou verlenen. Overheden verlenen niks, want ze hebben niks om te “verlenen”. Alles wat ze hebben komt van ons. Zij hebben geen beschikkingsrecht over ons. Regeerders beseffen dat heel goed. Ze weten ook al heel lang dat dreiging met straf veel beter motiveert dan het uitzicht op een beloning en ze gebruiken het nog altijd tegen je om je aan hun wil te onderwerpen. Libertairen verwerpen zulke overheden, Christenen zouden dat ook moeten doen.

Laten we met Kerst vooral de geboorte van de vrijheid vieren. Elk jaar opnieuw, elke dag opnieuw. Ook als je jezelf geen Christen noemt is het een goede reden om Kerst te vieren.

De redactie en het bestuur van de Libertaire Partij wensen jou hele fijne kerstdagen!

Robert Valentine, voorzitter
Tom Wentzel, secretaris
Jeroen Weber
Willem Buising
Stefan Gaillard

Christine Smits, redactie
Edwin J.F. Delsing, redactie