Twee weken geleden plaatste de LP een oproep om parlementariërs van waarschijnlijke “wankelpartijen“, in het bijzonder D66, PvdA en GroenLinks aan te schrijven in een poging hen te beïnvloeden om ook deze keer niet voor de invoering van de avondklok te stemmen.
Het bleek zinloos. Deze partijen gingen overstag en samen met hen ook nog 50PLUS en de SP. Allemaal stemden ze op 21 januari 2021 precies omgekeerd dan op 10 November 2020.

Ziehier hoe de partijen van het parlement op 21 januari 2021 gestemd hebben:


De “rode” partijen hebben de overheid bevoegdheden gegeven om grondrechten op te heffen en overtredingen draconisch te bestraffen. In het antwoord van minister Grapperhaus op vragen van Kees van der Staaij (SGP) over de strafmaat (6 maanden gevangenisstraf, boetes tot 8’700 euro) wordt duidelijk dat wanneer mensen zich daadwerkelijk gaan verzetten, de nieuw ingevoerde strafmaat zal worden toegepast.

De daadwerkelijke invoering van de avondklok op 23 januari was de druppel die bij veel mensen de emmer deed overlopen. Waar bedaarde zestigers nog rustig na 21:00 uur op enkele pleinen demonstratief bleven staan, werd het enkelen te gortig en werd hier en daar met alles wat los zat naar de politie gesmeten. En de overheid geeft het standaard antwoord: gewelddadige repressie, in naam van het Nederlandse volk.

De emotionele escalatie was natuurlijk voorzien. De “gedragsreflecties” van het RIVM van 15 januari 2021 menen dat de “perceptie van de “pakkans” erg belangrijk is bij het in toom houden van verzet. De mainstream-mediaberichten over het oppakken en “snelrechten” van relschoppers passen helemaal in het plaatje van de RIVM-psychologen. Als je het woord “verzet” noemt krijg je politie op bezoek die je vertelt dat opruiing zwaar wordt bestraft.

Maar is daarmee de zaak geregeld? De avondklok is zelfs verlengd. Is er geen smeulende brand meer? Hoe is het met excessief overheidsgeweld?
De eerste zwaargewonde als gevolg van politiegeweld viel in Eindhoven: schedelbreuk en meer dan 10 hechtingen door een gericht schot met een waterkanon. Het was geen “ongelukje“. We hebben niks gelezen over snelrecht tegen de anonieme schutter. En de NOS zwijgt erover. Hoe kan dat?

Geweld tegen geweldloze mensen vatten libertairen op als agressie. 

Ons non-agressieprincipe, onze ethiek van samenleven, verbiedt ons om het eigendom van ondernemers te gaan vernielen, te plunderen of met stenen naar andere mensen te gaan gooien. Maar ook de overheid mag natuurlijk geen mensen tegen betonnen muren gaan smijten. In een libertaire samenleving, waarin de overheid primair voor veiligheid zorgt, een “minarchie“, worden álle schuldigen aan geweldpleging ter verantwoording geroepen en oordeelt een rechter erover. Ook aggressieve politiemensen zullen zich moeten verantwoorden. 

De vraag is: “wie beschermt ons eigenlijk tegen de overheid?” 

Jij zelf. Je hebt zelf de macht om deze overheid niet meer te ondersteunen. In plaats van stenen te gooien kun je beter op allerlei geweldloze manieren de stekker uit de overheid trekken. In alle rust kun je je gaan inzetten voor iets beters dan het voeden van een allesoverheersende overheid. Het is tijd om dat wat zich “Overheid” noemt, dat tot vreemdeling geworden is, uit ons eigen huis weg te wijzen. “A ‘No’ uttered from the deepest conviction is better than a ‘Yes’ merely uttered to please, or worse, to avoid trouble” (citaat van Mahatma Gandhi).

Zelfs het Europees Gerechtshof voor de Rechten van de Mens heeft de Staat der Nederlanden in het verleden regelmatig op de vingers getikt vanwege de veel te zwakke rechtsbescherming van haar burgers in processen tegen de overheid. De Algemene Wet Bestuursrecht is belachelijk ingewikkeld. In de praktijk heeft het individu geen schijn van kans tegen de overheid. Dat moet anders. De LP werkt eraan om hierin resoluut de koers te wijzigen. Het is hoog tijd.