De gemeenteraadsverkiezingen

Door de Oekraïnecrisis lijken de gemeenteraadsverkiezingen wel een ver-van-mijn bedshow. De hoge prijs van brandstof, onbetaalbare gasrekeningen met het vooruitzicht in een koud huis te moeten ontwaken houdt mensen meer bezig dan het wel en wee van de 171’000 ambtenaren van de nog overgebleven 345 gemeenten in Nederland. Outsourcing van de vuilnisophaaldienst en de beplanting van de plantsoenen zal de meeste mensen een worst wezen, het valt pas op als het niet gebeurt. 

In 1900 waren er in Nederland 1121 gemeenten voor een bevolking van 5’142’000 mensen, gemiddeld diende een gemeente 4’587 mensen.
In 2022 bestaan er 345 gemeenten voor een bevolking van 17’682’000 mensen, gemiddeld worden nu 51’252 mensen per gemeente bestuurd.

Het bovenstaande kaartje van Nederland komt uit de “Atlas voor Gemeenten“, van 2014. Deze Atlas is een jaarlijkse uitgave van “Onderzoeksbureau Atlas voor Gemeenten”, dat per 15.6.2021 werd omgedoopt tot “Atlas Research” (niet te verwarren met de door libertariërs gewaardeerde Atlas Society) en onderdeel vormt van Sijthoff Media.
Zo’n 8 jaar geleden kwam dit onderzoeksbureau dus tot een voorstel om Nederland in te delen in 57 ‘supergemeenten’. Dit, met het doel om te laten zien hoe “lokaal bestuur” nòg efficiënter kon worden. 
Er zouden dan in de toekomst met – pak ‘m beet – 19 miljoen inwoners, gemiddeld 333’333 mensen per gemeente gedirigeerd kunnen worden.

Willem Sijthoff (CEO van Sijthoff Media) zei over “zijn” onderzoeksgroep:“Een bureau waar de beslissers van Nederland op kunnen bouwen.”

De “beslissers van Nederland“. 

Ter vergelijking Zwitserland. Op een bevolking van 8’723’000 mensen, zijn er 2’172 gemeenten, wat gemiddeld 4’016 inwoners per gemeente oplevert. En Zwitserland tikt efficiënt als een klok. Zou dat misschien komen omdat er bergen zijn?
Een snelle check bij de enige berggemeente die Nederland rijk is: Saba. Met 1’933 inwoners en een bestuurscollege van 5 personen de kleinste gemeente van Nederland. 96% van het land is in privébezit. Ondanks de kleine schaal speelt de “public entity” van Saba het klaar om een bedrag van 56 miljoen US Dollar op de balans te toveren terwijl de ontvangsten uit gemeentelijke belastingen luttele USD 1’645’500 zijn, 851 dollar per inwoner. Vanaf 2022 zijn daar jaarlijks gebudgeteerde baten inbegrepen ter hoogte van 40’000 USD uit COVID-testen (zie pagina 56). Worden COVID-testen toekomstig een gemeentelijke inkomstenbron? En wie zou er nu nog durven te beweren dat de public entity van Saba niet efficiënt is?

Ook een onderzoek uit 2014 over de financiele effecten van gemeentelijke herindelingen heeft een opvallende conclusie: groot, middelgroot of klein, herindeling heeft geen gevolgen voor het uitgavenniveau, zo concluderen de onderzoekers. Niet voor de herindeling, niet kort erna en ook niet op de lange termijn.

Libertair Perspectief

 Grootschaligheid is niet vanzelfsprekend efficiënt. Het gaat om wat anders. De lagere echelons van de politieke besluitvorming kunnen “lastig” zijn om grootschalige operaties door te voeren, omdat hoe kleiner de eenheden, des te groter de invloed die een individuele burger kan hebben. Dat de “lokale democratie” door de voortdurende opschaling in het geheel niet meer werkt is niet alleen voor LP-leden duidelijk. Onlangs waarschuwde UM-hoogleraar Klaartje Peters er nog voor dat de lokale democratie in gevaar is

De omgekeerde piramide
De vergroving van besluitvorming ontwikkelt zich precies tegenovergesteld aan hoe de Libertaire Partij een op vrijwilligheid gebaseerde samenleving ziet. 
Omdat voor libertariërs de autoriteit van het individu centraal staat hebben kleine, vrijwillige samenwerkingsverbanden van nature meer autoriteit dan grotere samenwerkingsverbanden. Fijnschaligheid van overheidsdiensten is voor Libertariërs een vereiste om de vaak uiteenlopende belangen van individuele burgers goed te kunnen behartigen. Grotere “bestuurs”eenheden zijn in die visie  verantwoording verschuldigd aan al die kleinere eenheden waaraan ze hun bestaan danken, niet andersom. “Subsidiariteit” betekent voor libertariërs dat slechts die zaken gedelegeerd worden aan grotere verbanden, die de kleinere eenheden graag onderling willen organiseren. 
Om het in Nederlandse termen uit te drukken: de gemeenten besturen samen de provincies en de provincies besturen samen het land. En niet andersom!
Je zou dus terugwillen naar de 1121 gemeenten van voorheen, en binnen de grote gemeenten deelgemeenten willen instellen met hun eigen deelgemeenteraden. Deze gemeenteraden kunnen bevolkt worden met vertegenwoordigers van buurten en buurtschappen.
Ook zou de belastingheffing terug moeten naar het (deel)gemeentelijk niveau, zodat duidelijk wordt waar geld verdiend wordt. De armere gemeenten en provincies kunnen vervolgens de rijkere gemeenten en provincies verzoeken om overdracht van inkomen. 

Dit is geen utopie. Het functioneert precies zo in het zeer welvarende Zwitserland.

De leden van de LP zijn het er in het algemeen over eens dat zeer veel (“publieke”) overheidstaken aan vrijwilige en vaak veel kleinschaliger samenwerkingsverbanden, daaronder ook ondernemingen, kunnen worden overgelaten. Het belangrijkste criterium voor afsplitsing van overheidstaken is of er daardoor meer concurrentie mogelijk is, 

Verantwoordelijkheid nemen
In plaats van instemmen in de klaagzang over het ondemocratische karakter van het huidige bestuurssysteem kunnen we beter werken aan een ordening waarin de autoriteit van de burger centraal staat. Die ordening begint in feite in ons hoofd. Je hoeft veel diensten niet aan overheidsmonopolies over te laten maar je kunt zelf verantwoordelijkheid nemen door ze (opnieuw) te organiseren. Je kunt met je buren, buurt-, dorps- en standgenoten al die terreinen terugclaimen die in de loop van tientallen jaren naar steeds grootschaliger organisaties werden overgeheveld en daardoor deels verloren zijn gegaan. 
We moeten afleren om op de overheid leunen. Een voorbeeld: verdwijnen de cashautomaten in je dorp, wacht dan niet op druk op de banken vanuit de gemeenteraad, want die wordt in toenemende mate geregeerd door landelijke politieke partijen die wellicht in hun programma hebben staan dat cash verdwijnen moet. Ga niet alleen naar de bank om je beklag te doen, maar doe dat samen met buurtgenoten. Spoort een bank niet, praat dan met een andere bank. Een mini-bankrun van een hele straat of een hele buurt kan de beslissing van een bank misschien beïnvloeden.

Om iets in samenspraak met gelijkgestemden tot stand te brengen heb je geen politieke partijen nodig maar vriendschappelijke samenwerking. De Libertaire Partij nodigt je uit om niet alleen op 16 maart je stem te laten horen, maar voortdurend. 52 en 1/7 week per jaar.

En laten we overigens hopen dat niet alweer diezelfde partijen een verkiezingszege halen.


Afdeling Noord-Holland

Ook organiseren wij vanaf nu iedere laatste donderdag van de maand een borrel, te beginnen op donderdag 31 maart vanaf 17:00. Meer informatie volgt via e-mail, Signal en nieuwsbrief, maar zet het vast in je agenda!” Voor informatie: stuur een mail naar [email protected]

Jonge Libertariërs

23 Maart, Lezing Libertaire School, JL-only.


Vacatures

VACATURES GRAFICUS, FOTOGRAAF, FOTOREDACTEUR EN CSS-SPECIALIST

Wil en kan jij de LP leuker en mooier maken?

GRAFICUS

De LP is op zoek naar een lid met gevoel voor schoonheid, bijvoorbeeld een graficus of kunstenaar, die mee de huisstijl en de grafische uitingen vormgeeft. Vermoedelijk gaat het om een beperkt aantal uren op zelf te kiezen momenten.

FOTOGRAAF

Wie vindt het leuk om (vaak last minute) foto’s voor artikelen in de nieuwsbrief en de website te maken?

FOTOREDACTEUR

En wie vindt het leuk om (vaak last minute) foto’s voor artikelen in de nieuwsbrief en de website uit openbare bronnen te selecteren en de auteursrechten te administreren? Je hebt zowel gevoel voor schoonheid als voor punctualiteit.

De vacatures voor fotograaf en fotoredacteur zijn desgewenst te combineren.

De functies zullen later deze week nader omschreven worden op https://stemlp.nl/vacatures/.
Reacties zijn meer dan welkom op [email protected].


Liberty Library

Een overzicht van de boeken op Liiberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? Contacteer Imre Wessels ([email protected]) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 
Nieuws: We hebben nieuwe boeken toegevoegd in onze lijst! Ditmaal als standplaats in Friesland (Akkrum). 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.


Agenda
 

31 maart 2022: Borrel van de Afdeling Noord-Holland, zie onder Partijnieuws

26 mei 2022: Libertarian National Convention (Reno, Nevada, USA)

18 juni 2022: Voorjaarscongres LP Nederland (save the date!)

26 juli 2022: Publicatie Libertaire Grondwet

11-15 augustus 2022: Liberty International World Conference in Tbilisi, Republic of Georgia

5 november 2022: Najaarscongres LP Nederland


Actueel

Bitcoin koers: 35’594,00 EUR (14.03.2022) / 40’084,00 EUR (03.03.2022)
CHF-koers: 0.9740 EUR (14.03.2022) / 0.9809 EUR (03.03.2022)
Goudkoers: 1’783,50 EUR (14.03.2022) / 1’741.00 EUR (03.03.2022)

Belastingen

8.3.2022 /  Persbericht Ministerie van Financiën:Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

“De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd (van  € 106.671) tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.”

(red.) Alweer een afspraak tussen coalitiepartijen … In het persbericht legt Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge uit waarom dit nodig zou zijn: “Dit is een belangrijke stap die bijdraagt aan een eerlijker speelveld onder starters en de ongelijkheid vermindert“. Deze zogenaamd “eerlijke” maatregel zou tot gevolg hebben dat de overheid 7 miljoen Euro per jaar meer uit de bevolking zuigt.
Vraagje aan de VVD: als je vóór vrij kapitaalverkeer bent dan kun je toch niet tegelijk menen dat de overheid zich mag vergrijpen aan familievermogens?
Inflatie

Oekraïne


Oproepen en mededelingen


Werkgroep Agorisme

Aan de samenstelling en uitbreiding van het tax-free handboek van de werkgroep Agorisme wordt voortaan op de Wikisite van Stemlp.nl gewerkt. Hiermee wordt het toegankelijk gemaakt voor leden van de LP. Hierover binnenkort meer. Geïnteresserden kunnen intussen contact opnemen met Douwe Kunst

Werkgroep Libertarisch Sociaal Contract en nieuwe Nederlandse Grondwet

Het ontwerp voor het Libertarische Sociaal Contract, de Libertarische Grondwet en de Libertarische Beginselen is op 31 januari 2022 aan de kring van 50 deelnemers aan dit project ter discussie verzonden. De eerste virtuele samenkomst was op zaterdag 19 Februari a.s. Het ontwerp is een blauwdruk om op een vreedzame manier naar een libertarische samenleving zonder overheidsdominantie te komen. Er wordt nu gewerkt aan een update. 

Doel is om de becommentarieerde definitieve versie op 26 Juli 2022 te publiceren.

Mocht je nog willen deelnemen aan dit project, dan meld je bij de redactie.


Petitie

Petitie “Verhoor het RIVM en alle betrokkenen onder ede” Handtekeningen voor deze petitie kunnen tot 20 maart .2022 worden gezet. De petitie had bij redactiesluiting 45.913 handtekeningen en heeft daarmee de norm van 40’000 steunbetuigingen ruimschoots gehaald.De petitie stelt:

  • Het RIVM heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie
  • onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond eist dat de Tweede Kamer actie onderneemt.
  • Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.

Libertarische beginselen

Liberty International is begonnen met de publicatie van een reeks video’s over libertarische beginselen. Deze zijn te volgen op de website van de Vrijspreker onder de titel “Libertarische Antwoorden”. Voor mensen voor wie het libertarisch gedachtengoed nog relatief nieuw is is dit een goede inleiding. 
Episode 1: The solution to poverty
Episode 2: How do licensing laws stop wealth creation?
Nieuw:
Episode 3: How wealthy countries keep third world nations poor?


Tip:
Academy of Ideas – “free  minds for a free society
We hebben al eerder links naar videos van de Academy of Ideas geplaatst. Als je hun website gaat verkennen, ontdek je een schat aan video’s over filosofie, psychologie en vrijheid. De meest recente video heeft als titel “The Parallel Society vs. Totalitarianism / How to create a Free World.

Zakelijk netwerk Keuzevrijbijmij

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform met hoog libertarisch gehalte is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het bevat nu 6’290 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.” 

Libertaire bronnen:

Podcasts:

V for Valentine:
Hieronder de meest recente afleveringen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:

Libertarisch Centrum (de Vrijspreker)
Elke dag verschijnen er nieuwe artikelen op Vrijspreker die je kunt becommentariëren en bediscussiëren. Vrijspreker laat praktisch ongecensureerd een breed spectrum van libertarische stemmen aan het woord, ook uit randgebieden. Door de commentaarfunctie kun je jezelf een beeld vormen van de verscheidenheid aan meningen en kun je zelf je oordeelsvermogen trainen.

Nederlands Instituut voor Praxeologie
Praxeologie is de wetenschapsopvatting van de Oostenrijkse School binnen de economische wetenschappen. Bijdragen aan de website beogen het creëren van een leefomgeving die is gestoeld op menselijk handelen en creativiteit, die innovatie en ondernemerschap stimuleert. Het instituut is sterk verbonden met het objectivisme en werkt samen met het Ayn Rand Instituut.

The Friendly Society
Thefriendlysociety.nl is de website, gemodereerd door Libertariër en journalist Karel Beckman, bekend van zijn boeken “de democratie voorbij” (samen met Frank Karsten), “De staat voorbij” en zijn nieuwste boek “Freedom of government – the new human right“. Op de site vind je verder een reeks van artikelen die fundamentele waarden van een vrije samenleving behandelen.

Mises Instituut Nederland
Het Ludwig von Mises-Instituut is de Nederlandse afdeling van een globaal samenwerkingsverband dat het werk van Ludwig von Mises en zijn opvolgers uitdraagt. Mises’ werk bestaat ruwweg uit twee onderdelen. Ten eerste heeft hij verduidelijkt wat economische wetenschap is. Ten tweede heeft hij nieuwe inzichten over de inhoud van economische wetenschap beschreven; vooral over geld, conjunctuur en de gevolgen van socialisme/overheidsingrijpen. De ethische stroming die het meest gebruik maakt van bovengenoemde economische theorie is het libertarisme.
Het Mises-instituut organiseert verschillende cursussen economie, lezingen en vertalingen van libertarische werken. 

Stichting Meervrijheid
MeerVrijheid is in 2001 opgericht door Frank Karsten. Karsten is tevens co-auteur van het boek De Democratie Voorbij, dat inmiddels in 20 talen beschikbaar is. In 2013 richtte hij samen met Jeroen de Witte het Mises Instituut Nederland op. De stichting MeerVrijheid heeft als doel het vergroten van de individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen en is van mening dat belastingen en wetten sterk moeten worden verminderd.


Welkom bij de LP! 

De LP (de Libertaire Partij) is gestoeld op de twee basisprincipes van de libertaire filosofie: het zelfeigendom: jouw recht op zelfbeschikking, binnen de grenzen die het libertaire non-agressieprincipe stelt: jouw vrijheid wordt door het zelfbeschikkingsrecht van de ander begrensd.
Libertairen willen daarom zo overzichtelijk en efficiënt mogelijke uitvoerende overheden, waarbij de vrijheid van mensen er invloed op uit te oefenen zo groot mogelijk is. De kerntaak van overheden is het beschermen van ieders zelf-eigendom en het voorkomen van aggressie in de samenleving.

We leven in een tijd waarin de overheid meer dan ooit in ons persoonlijk leven aanwezig is. Ook door de Covid-19-pandemie lijkt elk onderdeel van de samenleving door haar tot in de details bepaald te willen worden. Steeds meer vrijheden worden ons uit handen genomen. Dit kan anders!

De LP wil overheidstaken inperken en zoveel mogelijk decentraal organiseren. Minder belasting, betere dienstverlening, minder regels, minder bureaucratie en meer vrijheid in het maken van eigen keuzes voor het eigen welzijn.


  • Stuur onze nieuwsbrief door aan je vriendinnen en je vrienden, retweet op je Twitter-account
  • Neem contact op met de LP om aan aan projecten van onze Think Factory mee te werken.

Donaties en contributie aan de LP zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De LP accepteert Bitcoin.


Disclaimer:
Libertair Perspectief is het orgaan van de Libertaire Partij Nederland, Het heeft een libertaire signatuur, waarbij alle stromingen in het libertarisme aan bod komen. De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad. Bijdragen, inclusief redactionele stukken, gaan op persoonlijke titel. Ze hoeven niet de mening van het bestuur van de LP of van haar leden weer te geven. Wil je commentaar geven op de inhoud van een artikel dan kun je de redactie schrijven op [email protected].