Deconfiture is een mooi Frans woord voor ontluistering, ondergang, verval en faillissement. Het Forum voor Democratie is zwaar beschadigd. Het “alternatief op rechts” is verscheurd onder de last van richtingenstrijd en ego’s. Het lijkt op een wedstrijdje in fatsoen. Ja, op het politiek toneel zijn er heuse olympische wedstrijden gaande met de disciplines: integriteit, vliegen afvangen, welsprekendheid, wie is de slimste, knapste, nuchterste, sympathiekste? Journalisten struikelen over hun eigen toetsenbord, zo haastig wordt er gepend en getoetst. 

We krijgen de vraag gesteld hoe de LP over de ontwikkelingen bij het Forum voor Democratie denkt. Moeten we hierover wel iets denken? Moet ons antwoord niet veel meer zijn “de LP denkt er helemaal niks over“?

We gaan gewoon in vrijheid en onafhankelijkheid onze eigen weg. En die luidt: individuele zelfbeschikking en non-agressie. Daar staan we voor. Onafhankelijk van wat mensen denken. In Nederland staat de LP “progressief rechts“. Over de verschillen met “conservatief rechts” mag iedereen zelf nadenken.

Misschien is de LP wel de enige partij die geen overheid boven de mensen duldt. Die volhoudt dat ethische beginselen boven elke wet staan. Het is de partij die vindt dat je verantwoordelijk bent voor je eigen daden en niet voor die van een ander. Een partij die vindt dat je voor het gebruik van gezamenlijke diensten een eerlijke prijs moet kunnen betalen. Die vindt dat elk individu het recht heeft om uit collectieven te stappen, dat niemand een ander kan dwingen om overal aan “mee te doen”. Die vindt dat de meerderheid de minderheid niet kan beroven van haar fundamentele rechten. Die niet voor het recht van de sterkste is maar die iedereen in hun recht laat. Die vindt dat verbintenissen op vrije keuze en op de vrije wil zijn gebaseerd.

Teleurgesteld in de politiek? In het Forum voor Democratie? Omdat de slimste, knapste, sterkste leiders ook wel eens dom, lelijk en zwak zijn? Tegen leden van het FvD zeggen we: ga en help dat ding weer op te krikken. Of geloof je dat één overbelaste koploper de richting moet geven? De kracht van de Libertaire Partij komt van haar beginselen en van de mensen die in samenwerking met elkaar die ideeën vormgeven. Mensen die niet geleid hoeven te worden, die met hun eigen kompas zichzelf best wel kunnen leiden.

De LP is realistisch in haar politieke ambities. Wij weten echt wel dat er in een top-down-parlementaire democratie, waarin de meerderheid financieel afhankelijk is van de overheid, grote weerstanden tegen libertaire veranderingen bestaan. Maar de wal keert langzaam het schip. We moeten op het politiek toneel een stem krijgen, want wetten mogen het mensen niet onmogelijk maken om voor zichzelf te zorgen.

Er moeten vrije alternatieven worden gebouwd om wegbrekende onbetaalbare sociale vangnetten te vervangen, Alternatieven voor het geval dat het monetair beleid uit de hand loopt. Alternatieven voor het geval dat supplychains het begeven en er plotseling van alles in de vertrouwde winkels gaat ontbreken. Kapitaal en weerbaarheid voor het geval dat de overheid haar beloftes van welvaart en zekerheid niet kan houden. Onderkomens bouwen wanneer gereguleerde “woningen” onbetaalbaar zijn.

Als de overheid haar soevereiniteit aan de EU weggeeft, gaan wij alvast aan onze eigen individuele soevereiniteit werken: activiteit, kapitaal en inkomen om voor jezelf te kunnen zorgen, voor je kinderen, je oudjes, je naasten. Om zelf de nodige welvaart te kunnen opbouwen via onderlinge samenwerking en handel, in vrijheid en zonder dat de helft verdwijnt. We moeten er zelf voor zorgen. En als je dat nog niet zelfstandig kunt: je kunt het van elkaar afkijken.

De LP biedt een platform aan voor doeners om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en met elkaar te ondernemen. En om een citaat van J.R. Thorbecke te gebruiken: “er is meer dan voorheen in de wereld te doen“. Denk niet dat je maar een klein deeltje bent in een groter “geheel”. Doe je ogen maar open: de wereld draait écht om jou heen. Je staat er middenin. En dat is prachtig.