Nederland, 1941, tijdens de februaristaking

Vanaf vrijdag geldt waarschijnlijk in heel Nederland een avondklok vanaf 20:30 tot 04:30 uur. Je mag dan niet buiten zijn, op straffe van een boete van 95 Euro. Zo wil de huidige “demissionaire regering“. De politie is er blijkbaar al klaar voor.
Op het moment dat we dit schrijven moet het “voorstel” nog aan de Tweede Kamer ter instemming voorgelegd worden.

Ter herinnering: op 10 november 2020 werd er in de Tweede Kamer gestemd over de motie-Wilders over het niet overgaan tot een avondklok. Die motie werd met meerderheid aangenomen. We zullen gauw weten welke partijen dit “avondklokembargo” gaan breken. Als dit niet gebeurd mag het een wonder heten, en gaat Nederland misschien haarscherp aan een burgeropstand voorbij. 
Er zijn mensen die de overheid tenminste het voordeel van de twijfel willen geven en geen actie willen ondernemen. Misschien ook onder LP leden. Meningen van anderen zijn altijd te respecteren. In de LP is geen groepsdwang en zal er ook nooit komen.

We vinden dat het nu het juiste moment is om die partijen, die in November tegen de avondklok hebben gestemd, aan hun standpunt te herinneren. Email daarom nu je protest aan Tweede Kamerleden, bij voorkeur van die partijen waarvan je vermoedt dat ze zich zouden kunnen laten ompraten, Te denken valt bij voorbeeld aan D66, PvdA en GroenLinks. Adressen vind je hier.


Robert Valentine ging al voorop:

Geachte (voornaam achternaam,)

Op 10 november 2020 werd er in de Tweede Kamer gestemd over de motie-Wilders over het niet overgaan tot een avondklok. Die motie werd met meerderheid aangenomen. Ook uw fractie stemde tegen deze avondklok. De corona maatregelen met als kers op de taart deze avondklok zijn verregaande maatregelen in een vrije samenleving die het welzijn van een steeds grote groep mensen onder druk zet. Het kabinet lijkt zich blind te staren op het voorkomen van het aantal besmettingen en meet hun beleid niet af op het aantal gezonde levensjaren en de kwaliteit van leven wat het voortbrengt. Op 10 november leek uw partij zich dit te realiseren. Ik hoop dat u dit niet vergeten bent. We hopen dat u laat zien dat de politiek nog betrouwbaar is en zich aan hun eigen beloftes houdt.

Groeten,

Robert Valentine
Voorzitter LP

Nota Bene:
We beraden ons op een gepast antwoord voor het geval dat de avondklok toch zou worden ingevoerd. Jullie ideeën zijn bij de redactie van harte welkom.