Emmeloord, 27 oktober 2018 – De najaars-ALV ligt een week achter ons, we hebben genoten van ons 25-jarig bestaan en de voortvarende vergadering vol met felicitaties uit de hele wereld.

Graag delen we de notulen, aangenomen motie, het aangepaste huishoudelijk reglement, de presentatie van 20 oktober en de begroting voor het verenigingsjaar 2019.

Voor vragen en stukken kunt u contact opnemen met info@stemlp.nl