Het bestuur van de Libertaire Partij is trots aan te kondigen dat de Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met de oprichting van het Libertair Instituut. Dit nieuwe, onafhankelijke politiek-wetenschappelijke bureau van de Libertaire Partij gaat vanaf 25 mei 2024 van start en is te vinden op libertairinstituut.nl.

Het Libertair Instituut heeft als missie het libertaire gedachtegoed verder te ontwikkelen en te verspreiden. Het instituut verricht onderzoek naar maatschappelijke thema’s met een specifieke focus op libertaire perspectieven. Zo draagt het bij aan de voortdurende verdieping en vernieuwing van het denken binnen onze partij.

De stichting van het Libertair Instituut bestaat uit een bestuur, een toezichthoudende stichtingsraad en diverse werkgroepen. We zijn trots te melden dat Dr.-Ir. Edwin Delsing de rol van voorzitter op zich neemt. Met zijn ruime ervaring en als hoofdredacteur van het medium Libertair Perspectief verwachten we dat het instituut een belangrijke rol zal spelen in de intellectuele ontwikkeling van de partij.

Wij nodigen alle leden en geïnteresseerden uit om de activiteiten en publicaties van het Libertair Instituut te volgen via onze nieuwe website.