Het bestuur van de Libertaire Partij is trots aan te kondigen dat op 25 mei 2024 de Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met de oprichting van de Permanente Programma Commissie (PPC). De PPC is opgericht om de voortdurende ontwikkeling en actualisatie van ons partijprogramma te waarborgen.

In de afgelopen maanden heeft er een sollicitatieprocedure plaatsgevonden onder leiding van Simone Pailer. Deze procedure heeft geleid tot de samenstelling van een sterke en deskundige commissie. We zijn verheugd te melden dat Mario Voorbij is benoemd tot voorzitter van de PPC.

De PPC heeft als doelstelling een realistisch programma te ontwikkelen dat past binnen de huidige maatschappelijke, politieke en rechtsstatelijke context. Dit programma zal een alternatief bieden ten opzichte van de “50 tinten socialisme” die we zien in de programma’s van andere politieke partijen. De commissie zal nauw samenwerken met leden en in- en externe experts om ervoor te zorgen dat ons programma altijd actueel en relevant blijft.

Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan de oprichting van de PPC en kijken uit naar de waardevolle bijdragen van de commissie onder leiding van Mario Voorbij.