Beste lezer,

Allereerst nog een gelukkig nieuwjaar toegewenst! Voor de meertaligen: folle lok en seine yn it nije jier; zalig nuujoar (met ‘n zachte “g” alsjeblieft), happy new year, bon aña!

Het circus draait door en er komt een deadline op ons af. We hebben ongeveer vier weken geleden gevraagd bij de LP je bereidheid te melden een of meerdere zogenaamde “ondersteuningsverklaringen” af te leggen.

Inmiddels is de LP als landelijke partij geregistreerd, is de kieslijst van de LP vastgesteld en nu, vanaf vandaag tot eind januari kunnen de ondersteuningsverklaringen (download) in het gemeentehuis worden ondertekend.

Als je je al bij ons hebt gemeld krijg je nog een e-mail. De LP komt niet op het kiesbiljet wanneer er binnen de kieskring niet voldoende ondersteunings-verklaringen zijn opgehaald.

Hier is de tekst zoals die nu door de Kiesraad is gepubliceerd:
De termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is verlengd naar vier weken. Dit is geregeld in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. De ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf vier weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling afgelegd worden, van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021.”

Je kunt op onze website volgen hoeveel ondersteuningsverklaringen al zijn ondertekend.
Ter herinnering: voordat een partij, die nog niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is kan meedoen met de verkiezingen, moet ze voldoende ondersteuningsverklaringen binnenhalen: 30 per kieskring, en 10 voor Bonaire. Er zijn 20 kieskringen. In totaal hebben we dus 580 verklaringen nodig. 

Ondersteuningsverklaringen moeten door kiesgerechtigde inwoners van de kieskring binnen de voornoemde periode op het gemeenthuis ingevuld en ondertekend worden in het bijzijn van de burgemeester of een bevoegd ambtenaar. De ondertekenaar hoeft geen lid van de LP zijn.Vragen kunnen naar [email protected] gestuurd worden.

Alvast bedankt!