LP Voorjaarscongres, Mises Factie, Helvetisch CO2-referendum

In de afgelopen week hebben er enkele interessante ontwikkelingen plaats gevonden, en niet alleen in de Nederlandse politiek. Libertair Perspectief biedt wat de mainstream press wel eens vergeet (sic!): een kort verslagje van onze eigen LP ledenvergadering en een blik op de bijzondere uitkomst van een recente volksraadpleging in Zwitserland.
 

VOORJAARSCONGRES LP, zaterdag 12 juni 2021

De ALV (Algemene Leden Vergadering) werd digitaal gehouden, hetgeen een hoop gereis bespaarde, en vrij ordelijk velopen is. Dankzij de goede tijdbewaking door Paul Schreurs werd vóór het avondeten afgesloten. De ALV stond in het teken van de evaluatie van de TK-verkiezingen en de daaruitvolgende strategie voor de toekomst van de Libertaire Partij.

Bestuurswisseling
Op deze LP-voorjaarsvergadering treden Jeroen Weber, Willem Buising en partijvoorzitter Robert Valentine af. Stefan Gaillard was al per 31.12.2020 teruggetreden. Het gehele bestuur wordt voor de afgelopen bestuursperiode décharge verleend en van harte bedankt voor hun inzet. De stemming over de kandidaten voor het nieuwe partijbestuur verloopt aldus: als nieuw bestuurlslid wordt Paul Schreurs gekozen, en tevens wordt Rik Kleinsmit als bijzitter bij het bestuur gekozen. Samen met aanblijvend secretaris Tom Wentzel wordt de partij door drie personen geleid, die de taken onderling verdelen. We zullen in een van de volgende uitgaven van Libertair Perspectief nader met hen kennismaken.

Lokale afdelingen en gemeenteraadsverkiezingen 2022
Robert Valentine blijft vanuit zijn politiek leiderschap de ideeën van de LP actief uitdragen en zal de Amsterdamse Afdeling van de LP opzetten en deelnemen aan de komende verkiezingen voor de gemeenteraad van Amsterdam. 
Er is consensus, dat lokale afdelingen uit een minimaal aantal leden moeten bestaan, waarvoor het bestuur een aantal van 30 leden voorstelt. Met een groter aantal actieve leden moet het haalbaar zijn om lokaal of regionaal genoeg stemmen te halen om vertegenwoordigers in de democratische instituten af te vaardigen.

Evaluatie TK-verkiezingen.
Het aantal stemmen op de LP, zo’n 5’500, was teleurstellend, wanneer je bedenkt, dat er dit keer een relatief groot budget beschikbaar was. De LP timmerde o.a. met de LP-krant en met de Podcasts op social media weliswaar nogal aan de weg, maar het is zeer moeilijk om zonder de mainstream media de LP standpunten breed uit te dragen, dus ons bereik is beperkt. Wel heeft de intensivering van onze politieke activiteit veel nieuwe leden opgeleverd, zodat het aantal leden nu de 500 gepasserd is. 
 

OPRICHTING MISES FACTIE: Toine is terug!
Onder leiding van voormalig LP-voorzitter Toine Manders heeft een groep Libertariërs van het eerste uur op 12 juni 2021 de LP Mises Factie opgericht. Een “factie”, niet te verwarren met “fractie”, is een politieke groepering, die doorgaans deel uitmaakt van een grotere groep en meer geprononceerde standpunten heeft. Het doel van de LP Mises Factie is “het bevorderen van de economische geletterdheid binnen de LP op basis van de ideeën van de Oostenrijkse School, om het belang van een gezonde economie te benadrukken als cruciaal voor de boodschap van de LP, en om te pleitem vor het toepassen van de wetenschap van het menselijk handelen – praxeologie – bij de inspanningen van de LP om de groei van de staat tegen te gaan. We pleiten tegen oorlog en voor decentralisatie en privatisering, zowel politiek als monetair, als de hoogste prioriteit voor de LP. Strategisch ligt onze nadruk op coalitievorming – samenwerking waar mogelijk aan het bereiken van gezamenlijke doelen, en het blootstellen van niet-libertariërs aan de superioriteit van een samenleving georganiseerd door de vrije markt in plaats van de staat.” 
Toine Manders roept eermalige leden, die het niet eens waren met de koers van de LP, op om met hun hernieuwde lidmaatschap de LP naar een meer principiële koers te beïnvloeden. De Mises factie wenst een duidelijker standpunt over de Corona-crisis, een principiëler standpunt over het basisinkomen (negatieve belasting kan slechts een tussenstap zijn) en wil duidelijk taalgebruik op social media.


THE GREAT REJECT:
Zwitserse bevolking verwijst in referendum een verscherpte CO2-wet naar de prullebak.

Het politiek incorrecte nieuws kwam niet op de Nederlandse tv, maar op zondag 13 juni werd in Zwitserland op nationaal niveau door “de Soeverein”, de bevolking dus, gestemd over vier verschillende thema’s. Eén daarvan betrof het in 2020 besloten “Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)“. Tegen deze wet was door een deel van de bevolking met succes een referendum afgedwongen. De wet bepaalt onder andere prijsverhogingen van 15 Rappen per liter op fossiele brandstoffen, een vliegtickettaks (CHF 30 binnen Europa en CHF 120 op intercontinentale vluchten). De wet zou tevens huiseigenaren kunnen verplichten hun bestaand huis onafhankelijk van fossiele energiebronnen te maken, hetgeen veel gepensioneerden voor onmogelijk grote uitgaven zou plaatsen.
Ofschoon het parlement in 2020 de wet met 129 stemmen vóór, met 59 stemmen tegen en 8 onthoudingen duidelijk aangenomen had, werd de wet door het volk krap, met 51.6% NEE stemmen verworpen. En dit bij een voor Zwitserse begrippen hoge opkomst van 60%.
Uit de analyse van de uitslag blijkt ook duidelijk hoe over het thema “klimaatbescherming” heel anders gedacht wordt door de stedelijke bevolking dan door mensen die buiten de (te) sterk verstedelijkte gebieden wonen. Hetzelfde zie je in Frankrijk gebeuren: goed verdienende Parijzenaars geloven al gauw dat de wereld overbevolkt is, dat auto’s de wegen verstoppen en de lucht verpesten. Die mensen gaan sneller mee in het globale klimaat-narratief. En in mindere mate gaat dit ook op voor de inwoners van Zürich en Genève. Voor de in het algemeen minder goed verdienende bevolking van de  – onuitputtelijk grote, deels ontvolkte – landelijke gebieden is het narratief over de dwingende noodzaak van klimaatcontrôle ongeloofwaardig en voor de eigen economische existentie rondweg bedreigend.
In het enige land ter wereld waar de bevolking meeregeert – in Zwitserland – ligt er nu een duidelijk signaal van skepsis. We zijn benieuwd of dit een begin is van een op handen zijnde GREAT REJECT. 
 

Nieuws en mededelingen:

Breaking News:

Vandaag, Donderdag 17 juni 16:00 uur: kwam de uitspraak van de voorzieningenrechter te Den Haag inzake de schending van grondrechten door de verplichting om mondmaskers te dragen, aangespannen door de Stichting Bewust Nederland. Het bleek alweer vechten tegen de bierkaai. De rechter laat de mondkapjesdraagplicht intact, argumenterend, dat “de Staat een grote mate van beleidsvrijheid bij de keus voor coronamaatregelen” heeft. Hierdoor wordt de periode verlengd waarin de verdediging van onze individuele vrijheid een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid blijft.

Najaarscongres LP:

Het najaarscongres van de LP zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 6 November. 


Agenda:

 • Zaterdag 19 juni, 16:00-19:00 uur, locatie “TBD”, Vrouwen voor Vrijheid: manifestatie “in vuur en vlam“. 
 • Zaterdag 26 juni, Emmen, Europeans United – Walk of Freedom
 • Zondag 27 Juni, Maastricht, Europeans United – Walk of Freedom
 • Zondag 11 juli, Randstad (locatie nader te bepalen): Manifestatie voor vrijheid te water. “Spetter Pieter Pater, lekker in het water, politie blijf maar thuis
 • Maandag 26 juli 2021: Nationale Libertaire Feestdag, 440 jaarPlakkaat van Verlatinghe. Houd de dag vrij … er gaat gevierd worden.


Petities en initiatieven / crowdfunding

 • Vrij verkeer, zonder gezondheidspaspoort en herstel van grondrechten” Stichting Artsen Covid Collectief
 • Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is”. De crowdfunding heeft het doel bijna bereikt: er komt een internet-platform waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Dit initiatief gaat echter veel verder dan het Corona-vraagstuk. Zie hier het interview met initiatiefnemer Olaf Wellens op BLCKBX TV. 
   

LP Think Factory: Grondwet

Het project “Libertair sociaal contract / nieuwe Nederlandse Grondwet” heeft een website ingericht waarop je kunt deelnemen aan fora en discussies, zie: https://www.grondwet.nu/
Feedback en aanmelding voor deelname graag via een mail aan de redactie.
 

LP Think Factory: Agorisme

De werkgroep is begonnen met een “tax free” gids met per levensdomein tips en praktijken hoe zonder of met minder overheid geleefd en gewerkt kan worden. Wil je meewerken aan de gids, meld je dan bij de redactie van Libertair Perspectief
 

LP-Kring van overheidsmedewerkers

Werk je bij de overheid en toch lid van of sympathisant van de Libertaire Partij? Leer hoe collega’s met dilemma’s omgaan. Je kunt je hiervoor bij de redactie van Libertair perspectief aanmelden. Een eerste bijeenkomst is gepland voor juli.


Libertaire bronnen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:

Libertarisch Centrum (de Vrijspreker)
Nederlands Instituut voor Praxeologie
The Friendly Society
Mises Instituut Nederland
Stichting Meervrijheid

 

Podcasts:

V for Valentine:

 • Aflevering 12 – 06.05.2021: De fabricage van massapsychose
 • Aflevering 13 – 15.05.2021 – Win Bigly, Omtzigt en de kabinetsformatie
 • Aflevering 14 – 26.05.2021 – Het Fabeltje van de helpende Overheid
 • Aflevering 15 – 28.05.2021 – De testsamenleving een feit en de rol van Big Pharma en Bill Gates
 • Aflevering 16 – 03.06.2021 – De onthulling van UFO files


Vrijheidradio


Willem & Weber
(door onze twee onafscheidelijke afgetreden bestuursleden Willem Buising en Jeroen Weber)