Tijdens de najaars-ALV 2018 zijn ideeën naar voren gebracht om vooral de ambities van de LP in de verf te zetten. De najaars-ALV keurde de concept-begroting goed, het bestuur komt nu met de definitieve begroting.

De definitieve begroting die voorligt voor stemming gaat in op het behalen van doelen en ambities, zoals een LP Businessclub.

Alles kan van een mens worden afgenomen behalve één ding: de laatste van de menselijke vrijheden – om je houding te kiezen tegenover alle mogelijke omstandigheden, om je eigen weg te kiezen. –

Viktor E. Frankl