Beste lezer,

Graag brengen wij u op de hoogte van een bericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over briefstemmen vanuit het buitenland en briefstemmen voor stemgerechtigde 70+’ers in binnen- en buitenland.

Over een aantal weken vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. U neemt met een kandidatenlijst deel aan deze verkiezing. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie heeft informatiemateriaal beschikbaar dat voor u relevant kan zijn. Via deze mail stellen wij dit graag aan u ter beschikking. Het gaat concreet om:

·         factsheets over hoe de kiezer kan stemmen, wanneer de stemmen geteld gaan worden en welke stembureaus er zijn op 15, 16 en 17 maart a.s. Deze factsheets treft u als bijlage bij deze mail aan.

·         een instructiefilm waarin wordt uitgelegd hoe het stemmen per brief gaat voor kiezers van 70+. U vindt deze film op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/per-brief-stemmen-voor-70-plussers. Een verkorte versie daarvan vindt u via deze link: Briefstemmen voor 70 jaar en ouder – YouTube. De uitleg voor de kiezer is ook als pdf bij deze mail gevoegd. Deze materialen zijn vrij te gebruiken.

Wilt u voorbeeldmateriaal ontvangen om voorlichting/uitleg te geven over hoe het stemmen per brief gaat? U kunt bij het ministerie van BZK een voorbeeldset krijgen van de zogenoemde briefstembescheiden, dat betreft concreet:

·         de stempluspas;

·         het briefstembiljet;

·         de enveloppe voor het briefstembiljet;

·         De retourenveloppe voor de briefstem;

·         De uitleg over het stemmen per brief.

U kunt een mail sturen naar [email protected] als u de voorbeeldset wilt ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Team Verkiezingen ministerie van BZK