De Libertaire Partij heeft bij de Kiesraad alle benodigde handtekeningen aangeleverd en mag in heel Nederland deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart. In januari werden bijna 1.000 handtekeningen ter ondersteuning van onze kandidatuur ondertekend.

Bedankt namens het campagneteam van de Libertaire Partij!

Emmeloord, 4 februari 2021 – Om mee te mogen doen aan de verkiezingen moet elke nieuwe politieke partij aantonen dat zij door voldoende burgers wordt gesteund. Daarom moeten per kieskring ondersteuningsverklaringen verzameld worden. In elk van de 20 kieskringen waar ten minste 30 ondersteuningsverklaringen (in Bonaire 10) verzameld zijn, komt de partij op het stembiljet. 

Inmiddels heeft de LP zekerheid dat ze in minimaal de 19 continentale kieskringen deelneemt aan de verkiezingen. De LP is in afwachting van uitsluitsel over de 20e kieskring.

De Libertaire Partijen doen wereldwijd mee en halen zetels, Nederland kan hierin niet achterblijven. Wij gunnen de burger zoveel mogelijk economische en persoonlijke vrijheid. Dat mag aan geen enkele kiezer onthouden worden.

De LP wil daarom ook in Nederland met een stevige wetenschappelijke basis en ideologisch onderbouwde visie deelnemen aan het politieke proces. Ook in de Tweede Kamer!