Jaargang 2023 / Nummer 6 – 19 maart 2023

Na een korte reflectie over de historische betekenis van de overwinning van BBB blijven we in boerentermen spreken over de gecoördineerde pogingen van globalisten om “hun” mensstapel productiever te krijgen. Tenslotte geeft LP-lid en Amersfoorts gemeenteraadslid Tom van Lamoen aan hoe libertairen niet alleen met rode potloden kunnen kiezen, maar vooral ook met hun geld, en hoe de overheid er alles aan lijkt te doen om ook die keuzevrijheid af te nemen.


Stukken gepubliceerd in Libertair Perspectief zijn opiniërend. Ze hoeven niet altijd het standpunt van het bestuur van de Libertaire Partij te dekken. De redactie is vrij om een platform aan een breed scala aan libertaire meningen te bieden. 


19 maart 2023 – Nederland, Boerenrepubliek!

Door red./ED.  Alfred Milner, de Britse gouverneur voor Zuid-Afrika, onderhandelde in Juni 1899 met ZAR-president Paul Kruger en diens minister Jan Smuts op het station van Bloemfontein over Britse eisen tegenover de Zuid-Afrikaanse Republiek van vrijburghers. Paul Kruger vatte de Britse eisen samen: “u wilt mijn land“. De Tweede Boerenoorlog werd kort daarop verklaard en na drie jaar tijd beëindigd met de capitulatie van de Boeren. Maar niet, nadat Groot-Brittannië op grote schaal boerderijen had afgefakkeld en 27’000, voornamelijk vrouwen en kinderen van Boeren, alsmede 20’000 zwarte ondersteuners van de Boeren, in Britse concentratiekampen van honger en ziekte waren omgekomen.

Honderdtwintig jaar na de annexatie van Transvaal door het imperialistische Groot-Brittannië is in Nederland alweer een vrije Boerenrepubliek aan het ontstaan. De inzet is dezelfde: “U wilt mijn land“. In 2022 was het plotseling bijna op een derde Boerenoorlog uitgelopen. Zou de opgefokte politieagent de 16-jarige Boer met zijn pistoolschot hebben gedood, dan zou het kruitvat zijn geëxplodeerd. Nu smeulde het vuur van het verzet onderhuids verder. Alvorens tot verkiezingen over te gaan moest de globalistische Anti Boer Beweging in Den Haag vanwege haar eigen wetten een demonstratie “toestaan”, waaraan maximaal twee (2) trekkers mochten deelnemen. Om zogenaamd de orde te kunnen handhaven haalde de gemeente zelfs twee Duitse waterkanonnen naar Den Haag. De provocatieve arrogantie van de macht werd daarmee zó overduidelijk tentoongespreid, dat de hele Nederlandse bevolking erop reageerde met een gevoelige afstraffing. Zó overtuigend, dat zelfs de menselijke fouten bij de telling van stemmen niet meer baatten.

De eerste veldslag is dus gewonnen, waarbij de Boeren het machtigste wapen van de Antiboerbeweging: de democratie, met succes tegen hemzelf hebben gekeerd. 

De redactie kan deze historische gebeurtenis alleen maar toejuichen, wel wetend dat de Boeren zich nu in elke provincie in slangenkuilen bevinden en zich voorzichtig tussen het kronkelende gedierte moeten bewegen.

Het is zaak om de mobilisatie van Anti-Antiboerkrachten voort te zetten en te professionaliseren, zodat de alliantie van hedendaagse Vrijburghers de te verwachten tegenoffensieven kan weerstaan. Verwacht wordt, dat de Antiboer zich tactisch zal gaan terugtrekken, maar dat hij zich nog niet verslagen geeft. De strijd is nog niet gewonnen! Houdt uw rode potloden scherp geslepen en blijf waakzaam!


Democratie: Je kunt ook met je geld kiezen

Dit artikel van Tom van Lamoen, gemeenteraadslid in Amersfoort en actief lid van de Libertaire Partij is geplaatst op de Website van Amersfoort voor Vrijheid, op 9 maart 2022 onder de titel “Devolutie van de Democratie”.
Tom haalt een onderbelicht aspect van de “macht van het volk” aan. Het vrij zijn in de keuze waaraan je je geld wilt uitgeven is ook een vorm van democratie. Dit wordt hoe langer hoe actueler.

Burgerlijke betrokkenheid. Je ziet het staan in elk partijprogramma, logisch ook want in Nederland vinden we ons democratische systeem enorm belangrijk. Het volk regeert! Via ons Kabinet, de senaat en de tweede kamer. En ook lokaal in onze gemeenteraad. Maar wat is democratie eigenlijk? De meest simpele uitleg is uiteraard het systeem van “de meeste stemmen gelden”, de meerderheid regeert. Als we echter spreken over ons democratische systeem bedoelen we er uiteraard meer mee. Democratie zonder rechtsbescherming is mob rule, waardoor minderheden gemakkelijk onderdrukt kunnen worden, wat uiteraard niet wenselijk is.

Ik kwam vandaag bij dit onderwerp toen ik een flyer zag liggen op mijn deurmat. Op de achterkant stond prominent geschreven: “Aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie.” Zo zo, dacht ik, dat is iets wat ik enorm interessant vind, hoe grotere regerende partijen hier in staan. en toen zag ik van welke partij deze flyer was: D66. De partij die in een ver verleden streed voor een directe democratie, maar toen een paar jaar later persoonlijk verantwoordelijk was voor het afschaffen van het referendum. En nu zelfs openlijk spreekt over het uitsluiten van gekozen vertegenwoordigers van het objectieve democratische systeem. Dat noem ik toch op zijn minst opmerkelijk. Maar goed, ik zal het vooral bij mijn eigen visie houden en hoe wij filosofisch aankijken tegen de democratische werking in onze huidige maatschappij.

Om een democratie goed te laten werken zijn verschillende punten nodig:

  • Een grondwet die de individuele rechten van alle burgers beschermt.
  • Directe burgerlijke inspraak op zoveel mogelijk momenten.
  • Juiste, objectieve en transparante informatieverschaffing over de kwesties die zich voordoen.
  • Gekozen volksvertegenwoordigers die zich aan hun woord houden en niet hun principes opzij zetten na de verkiezingen.

En vooral zouden er onderlinge ‘checks and balances’ moeten zijn zodat er geen machtsoverschrijding van een meerderheid of bestuur kan ontstaan.

Mijn mening is dat we hier op dit moment heel ver vanaf staan en we dus ondemocratisch handelen in ons huidige systeem.


Het is weer verkiezingstijd geweest en alle partijen bakenen hun politieke territorium weer af. Er wordt weer stuivertje gewisseld waar ons belastinggeld naar toe zou moeten gaan en op welke manier we het volk het beste kunnen dienen met al ons gezamenlijke geld. Alle meningen krijgen vertegenwoordiging en na de verkiezingen moet er bestuurd gaan worden. We krijgen een meerderheidscoalitie van partijen die ver uiteenlopende meningen hebben, zoals in ons eigen Amersfoort met GroenLinks en VVD.

Hoe komen we aan een overeenkomst en afspraken zodat alle partijen een deel krijgen van wat ze willen bereiken? Helaas vooral door hogere belastingen. Om meer voor elkaar te krijgen is een steeds maar groeiend budget nodig. Wat ook duidelijk te zien is in de praktijk aangezien rechts liberale partijen die voor lage belastingen strijden toch elk jaar het voor elkaar hebben gekregen om die belastingen te doen stijgen.


Geld is ook democratie
Elke Euro die een mens uitgeeft heeft impact op de wereld. Welk product koop je en aan welke dienst besteed jij je geld? Er is een onmogelijke hoeveelheid aan keuze. Koop jij je voedsel bij een grote monopolieketen of bij de lokale biologische boerderijwinkel? Koop jij je product via AliExpress, of bij een kleine lokale ondernemer? Alles heeft impact op de wereld en elke uitgave is een stem op het product waar jij wel of niet achter staat.

Ook hier zouden dezelfde beschermingen moeten werken. Transparante informatie over de producten en hun herkomst. En bescherming van de rechten van minderheden die door monopoliewerking buitenspel gezet kunnen worden.

Als democratie gezien kan worden als keuzevrijheid en vertegenwoordiging van onze mening, dan werkt dat met geld precies hetzelfde. En laat onze keuzevrijheid nou enorm afhankelijk zijn van hoe erg wij onder druk staan, psychologisch of financieel. Als ik weinig te besteden heb maar wel mijn gezin moet voeden kom ik helaas bij de goedkope producten uit die veel minder rekening houden met bijvoorbeeld mensenrechten of milieu. Terwijl ik veel liever gezonde, milieu- en maatschappelijk bewuste producten zou kopen. Overleven heeft logisch gezien altijd de prioriteit.

Hogere belastingen zorgen direct voor minder keuzevrijheid
Hoe meer geld een huishouden te besteden heeft, hoe meer dat huishouden kan kiezen waar zij hun geld aan uitgeven. Er is een duidelijke trend gaande waar bijvoorbeeld biologische supermarkten met lokale producten steeds meer aandacht krijgen. Tegelijkertijd neemt de koopkracht door middel van hogere belastingen en inflatie steeds meer af. De vraag voor maatschappelijke verantwoording groeit, maar er kan steeds minder voor gekozen worden dankzij de prioriteit van het overleven, deze producten zijn namelijk tot wel 3x de prijs van hun massaproductie tegenhangers. Hogere belastingen zorgen voor direct minder koopkracht en meer druk op de basisbehoeftes. Hoe kan het dan toch zijn dat er zo graag “bewust” omgegaan wil worden met onze maatschappij en juist hiervoor de belastingen worden verhoogd?

De keuzevrijheid neemt enorm af en onze overheid gaat voor ons kiezen door middel van subsidies en bestuurlijke keuzes waar wij het beste ons geld verplicht aan uit moeten uitgeven. Dit is democratisch gezien dus flink ondermijnend. Een overheid die meer van onze keuzes mag maken heeft meer macht. Meer overheidsmacht komt steeds meer in de buurt van een dictatoriaal regime. Zeker als de meerderheid mag beslissen.
Hoe groter dus die macht van de meerderheid wordt, hoe minder de minderheden te vertellen hebben. En de democratie dus steeds meer verwaterd. En dan heb ik het nog niet eens gehad over machtsmisbruik door belangen en corruptie.

Een overheid die echt objectief gezien het totale volk zou moeten vertegenwoordigen moet een kleine overheid zijn. Zo min mogelijk invloed op individuele keuzes, lagere belastingen, minder sturing en meer vrijheid!


 Actuele cijfers

Bitcoin: 25’051.27 (18.03.2023) / 20’977,74(04.03.2023) / 22’929,06 (18.2.2023) / 21’614.03(4.2.2023) 21’358.25 (21.01.2023) / 15’896.00 (04.01.2023) / 15’596.70 (22.12.2022) / 16’262.57 (10.12.2022) / 15’910,00 (25.11.2022) / 16’137,52 (12.11.2022)
CHF: 1.0052 (18.03.2023) 1.0047(04.03.2023) / 1.0113(18.2.2023) 1.0001(4.2.2023) / 1.0010 (21.01.2023) / 1.0154 (04.01.2023) / 1.0151 (22.12.2022) / 1.0159 (10.12.2022) / 1.0261 (12.11.2022) 1.0065 (28.10.2022)
Goud: 1’845.00 (18.03.2023) 1’744,00 (04.03.2023) / 1’718,20 (18.2.2023) / 1’728.00(4.2.2023) / 1774.85 (21.01.2023) / 1’751,20 (04.01.2023) / 1’710.40(22.12.2022) / 1’706,00 (10.12.2022) / 1’711.00 (12.11.2022) 1’651.00 (28.10.2022) 

Alle noteringen zijn in Euro

Inflatie:
De geharmoniseerde prijsindex volgens methode EU (jaarmutatie HCIP) is voor februari 2023 8,9%. In januari 2023 8.4%, in  december 11.0%, in november: 11.3%,in oktober 2022: 16.8%, in september 2022: 17.1% in augustus 13,6%, in juli 11.6%, en injuni 2022: 9.9%). 
De gemiddelde jaarinflatie over 2022 werd vastgesteld op 11,6%.
De index werd vastgesteld op 100 in 2015 – het basisjaar waar vanuit gemeten wordt, in februari 2023  staat de HCIP op 125.91. 


Agenda

22 – 23 april 2023LibertyCon 2023, Convento do Beato Alameda do Beato 40,Lissabon, Portugal. “LibertyCon is the largest pro-liberty event in Europe with the goal of gathering and educating the liberty movement on the most important issues threatening liberty” Tickets van 9,99 Euro tot 149,99 Euro (VIP).

Donderdag 11 mei 2023 organiseert AmsterdamGold het symposium:

Because they can’t print gold

“Hoge inflatie, een oorlog in Oekraïne en macro economische spanningen zijn maar een aantal onderdelen van de turbulente wereld waarin we nu leven. Een drietal top experts (Han de Jong, Willem Middelkoop en Jean-Paul van Oudheusden) laten vanuit diverse invalshoeken hun licht schijnen op de financiële markten in deze wereld en de positie van fysieke edelmetalen hierin. 
Locatie: Theater Amsterdam,Danzigerkade 5, 1013 AP Amsterdam. Aanvang 14.30 tot 18.00 uur. Daarna borrel met hapjes.
Zaterdag, 13 mei 2023: Voorjaarscongres Libertaire Partij – save the date! (en zet het in je (papieren) agenda)

16 – 19 augustus 2023: Madrid, Spanje. “How to live long, free and prosper“, Liberty International 37th World Conference. 

September 2023: Europese Libertaire Conferentie, nabij Brussel. In planning, details volgen

17 – 19 november 2023: Usedom, Duitsland, Symposium georganiseerd door “eigentümlich frei”, details volgen.


Cybernieuws

Van onze redacteur.
Politie vraagt vaak data op van demonstranten
uit: Trouw 10-03-2023, door Sophie Polm en Stefan Keukenkam
Het originele artikel zit achter een betaalmuur, maar de NOS berichtte op dezelfde dag iets beknopter over dit nieuws.
 
Recht op betoging • Gegevens van demonstranten en hun familie worden voortdurend geraadpleegd door de politie. ‘Het lijkt wel een politiestaat.’
 
De politie vordert voortdurend persoonsgegevens van demonstranten, zoals hun adres, burgerservicenummer en geboortedatum. Daarnaast vraagt de politie gegevens op van ouders en kinderen van actievoerders. Dat blijkt uit persoonlijke dossiers van demonstranten die onderzoeksplatform Investico inzag in samenwerking met De Groene Amsterdammer en Trouw. “Het recht op betoging is in het geding”, zegt Bart Schermer, hoogleraar privacy en cybercrime aan de Universiteit van Leiden. “Als je de hele tijd in de gaten wordt gehouden, kun je niet vrij demonstreren.” De politie haalt de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP), een database met informatie over iedere inwoner van Nederland. Elke keer als agenten zoeken naar burgers in de politiesystemen of een bestaand dossier openen, worden persoonsgegevens uit de BRP opgehaald. Volgens de politie is het opvragen noodzakelijk bij het uitvoeren van haar taak. Op die manier probeert ze bijvoorbeeld verdachten op te sporen, aangiftes te verwerken of slachtofferzorg te bieden.
 
Sinds 2021 kan iedere burger bij de gemeente een overzicht opvragen van gegevensverkeer tussen de politie en de BRP. Investico kreeg met medewerking van activisten inzage in 67 van deze overzichten. Het gaat vooral om activisten uit de klimaat- en antiracismebeweging, onder wie Extinction Rebellion-demonstranten Sieger Sloot en Lucas Winnips. Ook coronademonstranten en antifascisten deden mee aan het onderzoek. Voordat de betrokkenen meededen aan protesten, tonen de overzichten dat de politie hun gegevens enkel opvraagt bij bijvoorbeeld een fietsboete, of als ze zelf aangifte doen. Maar na deelname aan demonstraties schieten de aanvragen omhoog. Zo werden de gegevens van prominente coronademonstrant Michel Reijinga in twee jaar tijd ruim 1400 keer bekeken. Tien van de 67 demonstranten zijn nog nooit gearresteerd. Bij zeven van hen haalde de politie hun gegevens toch meer dan vijftig keer op uit de BRP-database. Zo vroeg de politie ruim driehonderd keer de gegevens op van een organisator van Kick Out Zwarte Piet. Waarom gegevens van deze demonstranten zo vaak werden opgevraagd, kan de politie niet goed uitleggen.
 
De demonstranten van wie de politie gegevens opvraagt, reageren geschrokken. “De overheid probeert mij te diskwalificeren omdat mijn boodschap hen niet bevalt”, zegt Marisella de Cuba van actiegroep Kick Out Zwarte Piet. “Wat zijn mijn rechten dan nog waard?” Advocaat Bénédicte Ficq, die zich aansloot bij klimaatbeweging Extinction Rebellion, heeft geen inzage gevraagd. Ze noemt de werkwijze van de politie ‘angstwekkend’. “Het lijkt wel een politiestaat.”
 
In een reactie zegt de politie dat het doel van de gegevensverwerking ‘zeer algemeen’ wordt vastgelegd, bijvoorbeeld ‘ter handhaving van de rechtsorde’, en dat er geen specifiek beleid is voor het opvragen van persoonsgegevens van demonstranten. Ook data van familieleden van demonstranten worden opgevraagd. Dat gebeurt als die demonstranten eerder schuldig waren aan bijvoorbeeld ernstige openbare ordeverstoringen, stelt de politie. Desondanks blijkt uit de overzichten dat gegevens van familieleden van nooit veroordeelde demonstranten worden opgehaald. “De technologie is er, het is heel gemakkelijk voor de politie om steeds sneller en eerder mensen op te zoeken”, zegt Marc Schuilenburg, hoogleraar digital surveillance aan de Erasmus Universiteit. “Maar zeker omdat het hier om een grondrecht gaat, moet de politie daarbij terughoudend zijn.”


Internationaal

UK Libertarian Party

De Nieuwssite van de UK Libertarian Party bevat libertarische commentaren op actuele ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en elders. Korte commentaren, in perfect Engels.

Assange Still Needs Freeing!
Julian, the Libertarian Party will not forget you

Still Paying The Price
De Lockdown-files. Over het uitdijende COVID-schandaal en de SMS’jes van de Britse Hugo de Jonge Matt Hancock. Bekijk ook aflevering 98 van V for Valentine

Does Hunt Want To Grow The Economy Or Shrink It?
Dit gaat over belastingen in het Verenigd Koninkrijk, in vergelijking met EU-gebonden Ierland. Lees en huiver. Laten we hopen dat Ierland de EU gauw verlaat.

Log Burners: A Few Key Facts
Over fijnstof, PM 2,5 en de onafhankelijkheid met houtkachels. Materiaal voor onze agoristen.

Partido Libertario (Argentina)

100% Inflation in Argentina Opens the Door for a Presidential Upsethttps://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-15/inflation-at-100-boosts-javier-milei-in-2023-argentina-presidential-election#xj4y7vzkg

Om dit nieuwe artikel te lezen moet je je bij Bloomberg registreren. Maar je ziet de framing al komen want Libertariër Javier Milei blijkt een steeds serieuzere kandidaat te zijn: Milei noemt zichzelf Anarcho-Kapitalist, de vlag op deze foto spreekt boekdelen en hij steekt zijn afschuw over de Argentijnse politiek niet onder stoelen of banken. Bloomberg – tassendrager van de US Democratische Partij – bouwt nu het vijandbeeld op. Ze noemen hem nu “radical conservative”: “Javier Milei is known for his rage-filled rhetoric calculated to shock. With the country in economic turmoil, the radical conservative is climbing in the polls ahead of elections for the top job.” 
De presidentsverkiezingen in Argentinië zullen op 22 oktober 2023 plaatsvinden.

Hier is een artikel van een jaar oud, geen paywall en informatief.
Javier Milei’s Unexpected Rise: A brash libertarian is disrupting Argentina’s political duopoly.
https://www.americasquarterly.org/article/javier-mileis-unexpected-rise/

Liberty International

Libertarian Solutions 3.0 is de internationale libertarische leergang, bestaande uit 12 online cursussen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan het thema van dit jaar: How to Share the Libertarian Message with Just About Anyone. 
Er komen thema’s aan bod zoals migratie, chistendom en islam, “klimaat”, bekijk het op de website.
Het mooie van deze cursus is dat je live verbonden bent met een kleine honderd deelnemers uit letterlijk alle windstreken van de hele wereld. Je kunt vragen stellen en je hebt motiverende chats onder de deelnemers en de presentatoren. 
De cursus van gisteren ging over bedreigende bureaucratische tendensen naar “World Government”.
Kosten: 99 USD, agenda: vanaf 15 februari tot 1 april 2023. Veel cursussen zijn al geweest maar ook late deelnemers krijgen toegang tot de video’s ervan. Aanmelding via: https://liberty-intl.org/ls3/
Sterk aanbevolen!


Agorisme

Handboek lijdzaam verzet 
Toegankelijk via Vrijspreker. Auteur: Anarchokrijger. De naam van de auteur zegt het al: iemand die zich behoorlijk kwaad maakt op de overheid. In het document staan enkele nuttige zaken, zoals de uitvoerige handleiding om goed voorbereid naar een demonstratie te gaan. Enkele twijfelachtige aanraders daargelaten (boetes negeren, “autonomie” claimen, deuren dichtlijmen) is het wel de moeite waard om er eens doorheen te lezen. 
Suggesties voor verbetering:
Het Handboek Lijdzaam Verzet zal geregeld worden geactualiseerd. Suggesties voor verbetering en uitbreidingen zijn van harte welkom op
[email protected].
Schrijf in de onderwerpregel ‘Suggesties’
.”


OZO – Ondernemen Zonder Overheid
Contactpersoon: Edwin Delsing.


Free Commune Settlements

Op de website freecommune.org vind je het laatste nieuws over de groep “colonistas” die in een verlaten dorp in Galicië de agora doen herleven.

YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=MfVzmPsT9Y0&ab_channel=GaliciaUnzipped

Nieuwe Wereld Ondernemers

Gelanceerd door de initiatiefnemers van Keuzevrijbijmij is Nieuwe Wereld Ondernemers “hét nieuwe ondernemersnetwerk voor verbinding, inspiratie en co-creatie.” Maandelijkse bijeenkomsten, special events en een communicatienetwerk. 


Bronnen

V for Valentine:

Hieronder vind je de meest recente afleveringen:

Volg Robert via: https://twitter.com/ValentineRW

De LP beveelt de volgende organisaties aan:


Boeken

“Het Libertarische Sociaal Contract”

Het eerste exemplaar van “Het Libertarische Sociaal Contract” werd op 26 Juli 2022 in Zwolle aan erelid Otto Vrijhof overhandigd. Klik hier voor een boekbespreking.

Het boek kun je bestellen via de LP-website.Omvang: 248 blz, full color. De prijs is 0,8mBTC / 80’000 SATS, of 19.99 Euro, incl. verzendkosten. 
Als je met mBTC/Satoshis wilt betalen, schrijf dan een berichtje naar: [email protected], dan sturen we je een betaaladres.

Mises Webwinkel

Neem eens een kijkje op de Mises Webwinkel, waar je interessante Nederlandse libertarische publicaties vind. 

Klassieke Vrijbrieven

Enkele libertariërs van het eerste uur hebben in noeste arbeid (bijna) alle papieren exemplaren ingescand. Je kunt ze allemaal vinden, van 1976 tot en met 2000, op de website van Libertarian.nl.

De Vrijbrief is inmiddels geëvolueerd tot Internet-magazine en is op vrijspreker.nl
actief.

Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: 

https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Liberty Library
Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee
Je vindt er nu meer dan 300 titels !

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? 
Contacteer Imre Wessels ([email protected]) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.


Welkom bij de LP! 

De LP (de Libertaire Partij) is gestoeld op de twee basisprincipes van de libertaire filosofie: het zelfeigendom: jouw recht op zelfbeschikking, binnen de grenzen die het libertaire non-agressieprincipe stelt: jouw vrijheid wordt door het zelfbeschikkingsrecht van de ander begrensd.
Libertairen willen daarom zo overzichtelijk en efficiënt mogelijke uitvoerende overheden, waarbij de vrijheid van mensen er invloed op uit te oefenen zo groot mogelijk is. De kerntaak van overheden is het beschermen van ieders zelf-eigendom en het voorkomen van aggressie in de samenleving.

De LP wil daarom overheidstaken inperken, waar dat kan concurrentie toelaten en zoveel mogelijk decentraal organiseren. Minder belasting, betere dienstverlening, minder regels, minder bureaucratie en meer vrijheid in het maken van eigen keuzes voor het eigen welzijn.

Stuur onze nieuwsbrief door aan je vriendinnen en je vrienden, retweet op je Twitter-account.
Donaties en contributie aan de LP zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De LP accepteert Bitcoin.

Disclaimer:

Libertair Perspectief is het orgaan van de Libertaire Partij Nederland, Het heeft een libertaire signatuur, waarbij alle stromingen in het libertarisme aan bod komen. De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad. Bijdragen, inclusief redactionele stukken, gaan op persoonlijke titel. Ze hoeven niet de mening van het bestuur van de LP of van haar leden weer te geven. Wil je commentaar geven op de inhoud van een artikel dan kun je de redactie schrijven op [email protected].