Redactioneel: gefabriceerde kwetsbaarheid.

Er gebeurt in deze weken op het politieke en maatschappelijk toneel enorm veel, dat effekt heeft op onze libertaire waarden. Doordat een meerderheid van politieke partijen met de Spoedwet instemde heeft de regering totalitaire bevoegdheden gekregen. En wat dat betekent voor de samenleving in  Nederland begint nu duidelijk te worden. De basis voor de spoedwet was de vrees dat het Corona-virus een killer-virus zou zijn, een zgn. Categorie-A virus. Dit bleek echter al gauw een onhoudbare aanname. De spoedwet bestaat echter nog steeds en de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer over de categorisering is nog steeds niet afgerond en door de Eerste Kamer nog niet behandeld.
Intussen is er geen medische reden meer om deze Spoedwet nog in stand te houden. Voorzover je in Nederland al van een democratie kunt spreken zou die onmiddellijk weer hersteld kunnen worden. Dat gebeurt echter niet. Waarom? En waarom moeten de individuele keuzevrijheid en de vrijheid van vereniging beperkt gehouden worden, ditmaal met behulp van een zogenaamd Corona-ToegangsBewijs? We kunnen misschien ervan uitgaan dat de regering zich genoodzaakt voelt een agenda uit te voeren, “omdat dat in Europees verband zo is afgesproken“. Oppositie ertegen betekent dan oppositie tegen de EU. Maar ook daarin schiet het narratief tekort: Denemarken, ook EU-lid, voert het Coronapaspoort niet in, terwijl in Litouwen het paspoort zelfs nodig is om in winkelcentra en grote supermarkten naar binnen te mogen. Er worden mensen (al of niet op staande voet) ontslagen, die aan het circus niet willen of kunnen meedoen. Dat komt dichtbij de “Cancel Culture“: het uitschakelen van (politieke) tegenstanders met “Berufsverbote“. Waar leidt deze discriminatie toe? Dat uiteindelijk een deel van de bevolking de “illegaliteit” ingaat? Gaan minderheden ont- en onderduiken? Het laat ondergetekende denken aan de spannende verhalen over overvallen op bon-administratiekantoren door “de illegaliteit” zo’n zeventig jaar geleden door knokploegen van de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, 1942 – 1945). Omdat onderduikers ook moesten eten.

Het spook, dat deze regering heeft opgeroepen, komt wel erg dichtbij. Heb je je wel eens afgevraagd hoe je je te weer kunt stellen? Jouw individuele vrijheid blijkt weerloos tegen de mening van “de meerderheid” (jawel, tussen aanghalingstekens), want je weet niet hoe je tegen hun machtig apparaat kunt weren, dat nu kwistig groenvinkjes uitdeelt aan degenen die gehoorzaam de regels opvolgen. Rechtszaak na rechtszaak wordt verloren door de strijders voor individuele vrijheid, omdat het “breed maatschappelijk belang” voor veel rechters kennelijk een hogere waarde vertegenwoordigt. dan grondrechten van individuen en minderheden. En dat breed maatschappelijk belang, “the greater good“, wordt via publieke communicatie overgebracht. Communicatie, die vroeger onverhuld propaganda zou zijn genoemd en waarvoor door de overheid specialisten in gedragsbeïnvoeding worden ingehuurd. Eermaals “deugdelijke” politieke partijen worden nu innerlijk verscheurd, omdat er vertegenwoordigers zitten die zeggen vanuit hun eigen, individuele, overwegingen te willen handelen. Het lijkt allemaal zinloos geworden. “Alles van waarde is weerloos“, schreef Lucebert erover. Misschien wilde Lucebert zeggen, dat je alles van waarde moet kunnen beschermen.  

Er is nu een klimaat ontstaan waarin mensen ervan overtuigd raken dat je die bescherming maar beter niet aan de overheid moet overlaten. En daar staan we dan. Naakt. Want we hebben geloofd dat (hoge!) scholing, rechtvaardige belastingen, collectieve gezondheidszorg en collectieve ordehandhaving ons beschermen tegen ignorantie, tegen armoede, tegen ziektes en tegen chaos. Maar onze eigen aardappelen verbouwen, dat kunnen we niet meer. Geld, conditie en middelen om onszelf effectief te beschermen hebben we niet meer. Alles is aan de “publieke” diensten overgelaten. Leren om zelf vermogen te verwerven, om onszelf uit de armoede te verheffen en rijk te worden, om onze eigen gezondheid te beschermen en om de chaos uit ons leven te verdrijven is verdacht. 

Net zoals het bestaan van slechte hygiene gemakkelijk pest- cholera- en tyfusepidemiën tot gevolg kunnen hebben, is onze manier van leven ervoor verantwoordelijk dat we te weinig buiten in de frisse lucht komen, dat we lichamelijk verpappen en kwetsbaar zijn voor besmettelijke ziekten. En waarom?
Bijvoorbeeld ons excessief gebruik van slecht geventileerde massavervoermiddelen en de verpeste lucht die de meer gefortuneerde pendelaars op de autowegen inademen. 
Bijvoorbeeld de grootschaligheid waarmee mensen naar kantoor drommen om (te lange) vergaderingen bij te kunnen wonen.
Bijvoorbeeld: we eten (houdbaar gemaakt) “convenience food”, omdat we geen tijd en energie hebben om verse waar op de markt in te kopen en we niet meer weten welke kruiden het lekkerst smaken.
Fair enough: dat allemaal is op zichzelf niet direkt te relateren aan de huidige gezondheidscrisis, maar toch, het is misschien een goede aanleiding om hier eens over na te denken.
De gezondheidsles van de Coronapandemie is misschien ook dat te veel mensen lijden onder een verzwakt immuunsysteem. Het wordt inmiddels ook duidelijk dat veel mensen een tekort aan mineralen zoals zink en magnesium hebben en aan Vitamine-D deficiëntie lijden en daardoor extra kwetsbaar zijn. En deze tekorten zijn direkt toe te wijzen aan ons collectieve levenspatroon: te weinig zon, te weinig verse groenten van de volle grond. 
En waar de LP vooral op wijst: we leren ervan dat er veel en veel teveel aan de overheid is uitbesteed van wat iedereen veel beter zelf in eigen handen kan houden.

Mises-Instituut zegt evenement af

Het Mises Instituut had ter herdenking van 50 jaar na Bretton Woods een groot evenement gepland op 2 oktober a.s., waar o.a. Arno Wellens en Edin Mujajic zouden spreken. Dit evenement is echter niet doorgegaan. De argumentatie van het Instituut is het lezen waard:
De mate waarin de staat nu ingrijpt in de sociale structuur van de samenleving is ongehoord. Het zijn burgers die de samenleving ordenen, niet de staat. Staatsordening van de sociale structuur is een onaanvaardbaar en immorele overschrijding van wat de Westerse beschaving genoemd kon worden.
We zijn getuige van een transformatie van de Nederlandse staat, en andere staten op deze wereld, waarin het fluweel eindelijk van de ijzeren handschoen valt.”
Het Mises-Instituut heeft een positieve blik op de toekomst: een toekomst zonder overheid:
Het fijne van deze constatering is dat het mogelijk wordt te zien wat een toekomst is. Het geeft ons de mogelijkheid te kiezen en te bouwen aan een andere waarin deze alomtegenwoordige staat afwezig is.”
 

Democratisch besloten? En dus is het goed en mag het?

Op Vrijspreker verscheen op 28 september het bovengenoemd artikel van “Overnight” (pseudonym). Het gaat in op het onlangs gehouden referendum in Berlijn, dat met een 54% (volks)meerderheid aangenomen besluit, onteigening van grote vastgoedbedrijven mogelijk maakt en concludeert dat schending van het eigendomsprincipe geen oplossing biedt voor tekroten op de woningmarkt.
(red.) Dit referendum legt de achilleshiel van de democratie bloot: de macht van meerderheden om over het lot van minderheden te besluiten, oftewel het recht van de sterkste, de wet van de jungle. Zonder een sterke bescherming van grondrechten van minderheden en van het individu is democratie een dodelijk systeem. Wordt vervolgd.
 

Vrijsprekerartikel: de Coronacheck-app is onzinnig

Op Vrijspreker verscheen op 21 september het bovengenoemd artikel van LP-lid Leonardo Pisano. Het artikel breekt een lans voor het beëindigen van de tweespalt in de samenleving, die door het overheidsnarratief omtrent het “coronapaspoort” wordt veroorzaakt. Hij analyseert haarfijn waar de redeneringen van de voorstanders, van degenen die zich “onbehaaglijk” voelen wanneer ze ongevaccineerden ontmoeten, onlogisch zijn. 

Oproepen, nieuws en mededelingen

OPROEP

Het landelijk bestuur beoogt de partij in vijf jaar tijd uit te bouwen tot een volwaardige ledenpartij met serieuze kans op zetels. Het bestuur beoogt dat uiteindelijk de informatie en bevoegdheden vooral decentraal bij de actieve leden komen te liggen. Het bestuur wil beginnen met stevige fundamenten neer te zetten. Tijdens de verbouw zal de winkel minder toegankelijk zijn. De resultaten zullen pas in de loop van de jaren zichtbaar worden. ‘Retirer pour mieux sauter’ zeggen de Fransen: achteruit stappen om beter te kunnen springen. Deze transformatie is een heel groot project, dat alleen kan slagen als vele leden (lees: jij) allemaal een steentje (of steen) bijdragen. Op dit moment zoekt het bestuur een ICT-projectleider, een adviseur concernadministratie, een jurist en een ledenbegeleider. Voor meer informatie en/of blijk van interesse kun je contact opnemen met het bestuur via [email protected].

ICT-projectleider

Taken 
coördineren van de ICT-commissie: planning, planningsbewaking, voorzitten/notuleren
afstemming tussen leden van de ICT-commissie initiëren en bewaken
Periode: eenmalig, komende half jaar
Omvang: Circa 3 uur per week in losse brokjes plus iedere 3 weken vergadering van 1 uur + 2 uur voorbereiding en verwerking 
Gewenst: professionele ervaring met projectleiding in de ICT, basale kennis van zwaardere webhosting, content management systeem (CMS), cascade style sheet (CSS), datasecurity en privacyregels
Toelichting
In de ICT-commissie zitten nu professionals op het gebied van webhosting, contentmanagement, datasecurity en administratieve organisatie

Adviseur concernadministratie

Taak
adviseren over de ombouw van de huidige eenvoudige verenigingsadministratie naar een concernadministratie (qua opzet, grootboekrekeningnummers, consolidatieproces, leverancier boekhoudpakket, financieel reglement, beheer van gedelegeerde mandaten, opzet jaarverslaggeving, opzet kascontrole enz)
Periode: eenmalig, tussen nu en de jaarwisseling
Omvang: serieuze klus
Gewenst::ervaring als administrateur of accountant met concernadministratie
Toelichting
tot nu toe kent de LP één administratie, maar met de komst van provinciale en gemeentelijke afdelingen zullen dat hopelijk vele administraties worden, die vervolgens weer geconsolideerd moeten worden

Jurist

Taak:gevraagd en ongevraagd het bestuur en/of toekomstige geledingen juridisch adviseren
Periode: liefst langjarig
Omvang: incidenteel, in de orde van een uur per kwartaal
Gewenst: afgeronde juridische opleiding
Toelichting
het bestuur heeft behoefte aan een juridische sparringpartner, bijvoorbeeld over een privacyreglement en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 LedenbegeleiderTaak

  • leiden van de ledenactivering (eenmalig komende winter, lente en zomer)
  • kaderprofessionalisering (doorlopend vanaf lente 2022)
  • wellicht later overgaand in bestuurslidmaatschap met de portefeuille leden

Periode: vanaf begin komende winter
Omvang: zeer serieuze en omvangrijke taak, eerste schatting circa 8 uur per week
Gewenst: kennis van mensen en sociale processen, ervaring met personeels-/HR-beleid Toelichting:
De ledenactivering (eenmalig komende winter, lente en zomer) zal gaan omvatten: het inventariseren van vaardigheden/wensen van leden en het matchen van leden tot geledingen
De potentiële bestuursportefeuille ‘leden’ (doorlopend vanaf lente 2022) zal mogelijk gaan omvatten: de ledenwerving, het introductieprogramma voor nieuwe leden, de talentscouting, De kaderopleiding/-training en de kadercoaching
De ledenbegeleider zal worden ondersteund door het in aanbouw zijnde contentmanagementsysteem, waarin leden decentraal hun profielen kunnen vermelden en waarin geledingen decentraal hun zaken kunnen vermelden

Gezocht: jonge libertariër met ICT-vaardigheid

De Jonge Libertariërs zoeken een jonge libertariër (= 14 t/m 27 jaar) met ICT-vaardigheid, die in de komende weken een tijdelijke WordPress-website wil bouwen en deze later in Drupal wil uitbouwen. Desgewenst is er begeleiding beschikbaar. Jouw reactie kan naar [email protected] of 06-52276927.

Coronagrappen: prijsvraag Libertair Perspectief

In ons streven de totalitaire staat speels te ondergraven schrijft Libertair Perspectief een prijsvraag uit voor de meest originele grap in verband met de Coronamaatregelen van de overheid. Een jury bestaande uit de meest uitgelezen libertaire kopstukken van het Nederlandse taalgebied (je mag je ervoor bij de redactie aanmelden) zal uit alle inzendingen de leukste grap, spotprent of meme uitkiezen. De winnaar mag zich verheugen op EUR 25, de prijs van bij voorbeeld een heel jaar lidmaatschap van de Libertaire Partij. Nog meer prijzen zijn welkom: meld je als je een prijs wilt aanbieden voor de tweede, derde, etc. plaatsen. Natuurlijk willen we met de verzamelde inzendingen een toekomstig nummer van Libertair Perspectief vullen. Iedereen mag meedoen, ook niet-leden van de LP. Natuurlijk behoudt de jury zich voor om inzendingen uit te sluiten wanneer ze gewoon niet leuk of aanstootgevend zouden zijn.
Deadline voor inzendingen aan de redactie is 31 oktober 2021. Let erop dat we je kunnen vinden (naam, e-mailadres, telefoonnummer) voor het geval je in de prijzen valt!

Agenda

Verbindingstour Keuzevrijbijmij: 7 oktober 2021, 19:00 tot 21:00 uur in Amsterdam; 14 oktober 2021, 19:00 tot 21:00 uur in Bussum; 28 oktober 2021van 19:00 tot 21:00 uur in Tilburg

Zondag 24 oktober 2021: borrel van de LP Overijssel in Zwolle, om 14:00 op het terras van café De Gezelligheid aan het Gasthuisplein

Zaterdag 30 oktober, “Overbruggen”, zevende manifestatie van Vrouwen voor Vrijheid in Rotterdam

6 november 2021: Algemene Ledenvergadering Libertaire Partij. Vanaf 13:00 uur, digitaal. Leden van de LP worden direct door het bestuur nader geïnformeerd.


LP Think Factory: Grondwet

Het project “Libertair sociaal contract / nieuwe Nederlandse Grondwet” heeft een website waarop je kunt deelnemen aan fora en discussies, zie: https://www.grondwet.nu/
Feedback en aanmelding voor deelname aan de werkgroep, die momenteel uit ongeveer 50 leden bestaat, graag via een mailaan de redactie.
 

LP Think Factory: Agorisme

De werkgroep is begonnen met een tax-free gids met per levensdomein tips en praktijken hoe zonder of met minder overheid geleefd en gewerkt kan worden. Wil je meewerken aan de gids, meld je dan bij de redactie van Libertair Perspectief
 

Zakelijk netwerk

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. De crowdfunding actie om dit platform op te zetten heeft het financieringsdoel bereikt. Het internet-platform is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het is bijna operationeel. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. Zie hier het interview met initiatiefnemer Olaf Weller op BLCKBX TV. Keuzevrijbijmij organiseert via een verbindingstour bijeenkomsten op zeer veel verschillende plaatsen in Nederland. “Hoe zwaar deze tijd ook is voor velen, deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.” Nota bene: de organisatie zoekt lopend lokaties waar 50 mensen kunnen samenkomen.

Meldpunt uitsluiting ongevaccineerden

Het platform Vrouwen voor Vrijheid heeft een meldpunt opgezet waar mensen hun verhaal kwijt kunnen over hun ervaringen met maatschappelijke uitsluiting. De bedoeling is om de verhalen tzt te bundelen en eventueel actie te gaan ondernemen tegen deze nieuwe (?) vorm van door de overheid veroorzaakte vorm van discriminatie. 

Libertaire bronnen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:

Libertarisch Centrum (de Vrijspreker)
Nederlands Instituut voor Praxeologie
The Friendly Society
Mises Instituut Nederland
Stichting Meervrijheid

Documentaires:

Nieuw:
Headwind 21, Première op 23 september 2021, documentaire van Marijn Poels over de moderne windmolenindustrie.

World War C, première 20.8.2021. Producent Jean-Jacques van Bemmel (Docsfair) en regisseuse Belgin Inal.
Documentaire over de economische context van de overheidsmaatregelen tegen de COVID-pandemie.
Het goede Doel heiligt de middelen – Marijn Poels – première 15.04.2021
Documentairemaker Marijn Poels gaat op zoek naar de verwevenheid tussen goede doelen, media en overheid. Landbouw, klimaat en energie zijn thema’s die op de politieke agenda zijn komen te staan.

The uncertainty has settled – Marijn Poels – première 28.05.2020
Poels produceerde drie jaar geleden zijn klimaatfilm The Uncertainty Has Settled waarin hij een verbinding legt tussen veelal Duitse boeren en het groene energiebeleid waarin steeds meer boeren energieleveranciers worden. Hij bezoekt hiervoor diverse klimaat sceptici en wetenschappers. De documentaire stuitte landelijk op veel controverse en discussie maar werd nooit uitgezonden door de NPO.

Paradogma – Marijn Poels – première 11.06.2020
Paradogma thematiseert de polarisering in onze westerse maatschappij en de demonisering van het andere geluid. Poels gaat op zoek naar antwoorden achter dit fenomeen dat het debat lijkt te verstikken en het volk te verdelen in links, rechts, goed of slecht.

Return to Eden – Marijn Poels – première 17.09.2020
In RETURN TO EDEN bezoekt de onafhankelijk filmer wereldwijd inspirerende mensen die zich aanpassen aan het veranderende klimaat i.p.v. reguleren. Hij legt hierin tevens de flinterdunne lijn tussen zorg, controleren en manipuleren bloot.

Isola delle Rose – la libertà fa paura (Republic of Rose Island / Netflix)
Het verhaal van de Italiaanse ingenieur Giorgio Rosa, die, nadat hij zijn eigen auto bouwde en daarvoor in de gevangenis kwam, besloot zijn eigen land op een kunstmatig eiland in internationale wateren te maken. De Italiaanse staat maakte ook hieraan een gewelddadig einde. Voor allen die hun ogen willen openen om te zien in wat voor wereld we werkelijk leven.
Trailer (Engels): https://www.youtube.com/watch?v=XKTxTNaqgzE