De LP staat voor vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Kinderen zijn ook mensen en hebben ook vrijheid en verantwoordelijkheid nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien juist ook in het onderwijs.

De boodschap die ik wil uitdragen is dat jonge mensen heel goed zelf kunnen besluiten wat goed voor hen is. Hiervoor is het nodig om het onderwijs en de leerplicht te hervormen van drang en dwang naar vrijheid. Een eerste stappen hierbij zijn de bekostigingseisen terug te brengen tot de essentie en de scholen te bekostigen via vouchers naar keuze besteed door de jonge mensen en hun ouders zelf.

Onderwijs veranderen kan op dit moment alleen via de politiek, maar uiteindelijk zie ik geen rol voor de overheid in het onderwijs, anders dan beschermen van de vrijheidsrechten.