Tijdens de najaars-ALV 2018 zijn ideeën naar voren gebracht om vooral de ambities van de LP in de verf te zetten. De najaars-ALV keurde de concept-begroting goed, het bestuur komt nu met de definitieve begroting.

De definitieve begroting die voorligt voor stemming gaat in op het behalen van doelen en ambities, zoals een LP Businessclub.

  • Alles kan van een mens worden afgenomen behalve één ding: de laatste van de menselijke vrijheden – om je houding te kiezen tegenover alle mogelijke omstandigheden, om je eigen weg te kiezen. – Viktor E. Frankl