Onze bepalingen die ten grondslag liggen aan onze vereniging staan in de Statuten.

Nadere uitleg en handige toelichtingen voor verloop van vergaderingen en inhoud van het lidmaatschap is te vinden in het ‘HR’.

Het HR bevat ook een handboek voor het schrijven van moties en amendementen.

”Als libertairen streven wij…” en meer mooie volzinnen die de basis vormen van ons werk, het verspreiden van de vrijheid in woord en daad zijn te vinden in de beginselverklaring.