De LP heeft de volgende financiële verslaglegging gepubliceerd;

P.S. Documenten met (*) dienen nog van goedkeuring te worden voorzien door de Algemene Ledenvergadering. Dit zijn conceptstukken.