De LP heeft de volgende financiële verslaglegging gepubliceerd op haar website

  • Begroting 2019

P.S. Documenten met (*) dienen nog van goedkeuring te worden voorzien door de Algemene Ledenvergadering. Dit zijn conceptstukken.