De LP heeft de volgende financiële verslaglegging gepubliceerd op haar website

P.S. De vereniging publiceert op haar website de jaarrekeningen over maximaal 7 jaar.