Voorjaarscongres en ALV 12 mei 2018

Het bestuur van de LP nodigt hierbij alle leden uit voor het Voorjaarscongres 2018 en de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zullen worden gehouden op zaterdag 12 mei a.s. in Bollenhofsestraat 138-A, 3572 VT Utrecht (Locatie Zalenverhuur 7).

Voorafgaande aan de ledenvergadering hebben wij het Voorjaarscongres met 2 inspirerende sprekers die wij zeer binnenkort bekend zullen maken. Het congres begint om 12:00 uur. Aanmelden kan via deze link.

Het besloten gedeelte, de Algemene Ledenvergadering begint om 15:00 uur.

Korte terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen

Anderhalve week na de verkiezingen is het stof neergedaald, Nederland heeft gestemd voor de gemeenteraad. Op dit moment zijn de coalitieonderhandelingen in volle gang. Zoals bij elke verkiezingen is er ook nu het nodige te bespreken. Zo wonnen de lokalo’s flink en was er opvallend veel steun voor bepaalde progressieve partijen. Er deden meer partijen mee dan ooit, of dit een voorbode is voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is nog de vraag.

Hoe is het de LP vergaan op 21 maart?

Om met het goede nieuws te beginnen, beter dan ooit! Vergeleken met de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 staan de deelnemende afdelingen direct in de top 3. Rijswijk, Stichtse Vecht en Dalfsen boekten resp. 1.62%,1.51% en 1,08% van de stemmen.Vergelijken wij onze uitslagen met de kiesdeler, dan boeken Rijswijk en Stichtse Vecht ook de hoogste uitslag ooit voor de partij, beiden 50% van een zetel! Een prestatie om trots op te zijn!

Alle reden om op deze weg door te gaan!

Zo dichtbij een zetel voor de kampioen van de vrijheid, zijn wij als LP nog niet geweest. We zijn trots, als bestuur, op onze 3 afdelingen die dit resultaat hebben neergezet. Dennis, Jeroen, Vincent én teams, chapeau!

Solliciteren bij de LP!

Een van de huidige leden van de Kascommissie zal terugtreden en plaatsmaken voor een nieuw lid. Bij de nieuw in te stellen Ethische Commissie geldt dat er meerdere plaatsen zijn in de rol van voorzitter en leden, om op te solliciteren. Solliciteren kan onder vermelding van ”Sollicitatie 2018 functie” gericht aan het bestuur.

Op naar 12 mei, Utrecht, De aanvang van de het voorjaarscongres is 12:00 uur. De (voorlopige) agenda is als volgt;

 • Welkomstwoord
 • Eerste spreker
 • Lunchpauze
 • Tweede spreker
 • Pauze
 • Aanvang besloten deel
 • Opening ledenvergadering
 • Agenda vaststellen
 • Notulen 07-10-2017
 • Aanstellen stemmencommissie
 • Mededelingen van bestuurswege, passeren statuut en bijschaven HR
 • #GR2018
 • Voortgangsrapportage door de voorzitter
 • Toelichting van de secretaris over de ledenadministratie
 • Toelichting van de penningmeester over de financiële staat
 • Toelichting kascommissie
 • Aftreden en benoemen nieuw lid kascommissie uit het midden (*)
 • Benoeming eerste ethische commissie (*)
 • Pauze en indiening moties vreemd aan de orde
 • Stemmingen moties, amendementen & financiën
 • Stemming moties vreemd aan de orde.
 • Wat verder ter tafel komt
 • Sluiting

Noot: zaterdag 28 april is de laatste dag voor het aanleveren van moties & amendementen. Om alle leden van aangeleverde moties & amendementen te voorzien, vragen wij deze stukken tijdig aan te leveren. Ook is vanaf heden de sollicitatieprocedure opengesteld voor een nieuw lid van de kascommissie en de Ethische Commissie, de sluitingsdatum is eveneens 28 april. Voor het takenpakket van deze commissies verwijzen wij naar het Huishoudelijk Reglement. Vragen, opmerkingen en suggesties naar aanleiding van deze mail kunt u mailen naar [email protected]

Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen in Utrecht op 12 mei a.s.

Namens het bestuur van de LP,

Met vriendelijke groet,