In deze module maakt u kennis met de filosofie van Friedrich August von Hayek. Er zijn twee typerende kanten aan zijn filosofie. Ten eerste houdt Hayek zich bezig met de rechtsstaat, waarbij hij
het constitutionalisme van James Madison kracht bijzet. Ten tweede zet Hayek een stroming voort binnen de liberale traditie in navolging van de Schotse verlichtingsdenkers, de argumenten over
menselijke onwetendheid voor free speech die John Stuart Mill in zijn boek On Liberty weergeeft en het falsificatieprincipe van Sir Karl Raimund Popper in de wetenschapsfilosofie.

Deze module bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel worden de ideeën en argumenten van Hayek gepresenteerd, zoals zijn theorie van culturele evolutie, het ontstaan van sociale  instituties en de rol van kennis en coördinatie binnen een (natuurlijke) sociale orde. Het tweede deel van de module gaat over zijn kritisch perspectief op het ´sociaal constructivisme´ en de huidige politieke orde van de sociaal democratische verzorgingsstaat.

Alleen fysieke deelname. Toegang en aanmelding

Doel

Na afloop van deze module:

 • Kunt u op elementair niveau sleutelbegrippen van Hayek identificeren en uitleggen.
 • Kunt u op algemene wijze uitleggen hoe een vrije samenleving ontstaat en functioneert.
 • Kunt u beargumenteren waarom Nederland op filosofische, categorische en juridische gronden
  geen rechtsstaat is.
 • Heeft u kennis vernomen van de filosofische posities van de socialistische intelligentsia.
 • Heeft u kennis vernomen van het hoofdargument van Hayek, namelijk de ´constructivist error´.

Programma

De opzet ziet er als volgt uit:

 • Theorie van culturele evolutie.
 • De rol van kennis en onwetendheid
 • Rechtstaat ´Rule of law´
 • Kritiek utilitairisme
 • Kritiek rechtspositivisme
 • Kritiek social justice
 • Kritiek democratie

Tijdsverdeling

 • 18:45 Inloop
 • 19:00 1 e blok 45 minuten
 • 19:45 15 minuten pauze
 • 20:00 2e blok 45 minuten
 • 20:45 15 minuten pauze
 • 21:00 3e blok 30 minuten
 • 21:30 Einde college (korte borrel)
 • 22:00 Einde avond