Deze module is een inleiding van de politieke filosofie van het Libertarisme. U maakt op toegankelijke wijze kennis met Libertarische denkers en thema´s, zodat u na afloop een globaal beeld heeft over het Libertarisme (specifiek het Libertarisme waar de LP voor staat). Er zullen verschillende onderdelen aan bod komen die u bondig informeren over filosofie, wetenschap en in chronologische volgorde de historische ontwikkeling van het Libertarisme.

Alleen fysieke deelname.

 • Datum: 12 september 2023
 • Tijdstip: 19:00 t/m 21:30
 • Locatie: Kastanjehof 51, te Nijmegen

Toegang en aanmelding

Doel

Na afloop van deze module:

 • Kunt u globaal in eigen woorden uitleggen wat het Libertarisme inhoudt.
 • Kunt u op elementair niveau sleutelbegrippen van het Libertarisme identificeren en uitleggen.
 • Kunt u op inleidend niveau Libertarische denkers en ideeën in een historische context plaatsen.
 • Heeft u inzicht over welke twee visies er bestaan over Libertarisme en over vrijheid.
 • Bent u in staat om Libertarische denkers te benoemen en de desbetreffende stromingen die zij vertegenwoordigen met elkaar te vergelijken.

Programma

De opzet ziet er als volgt uit:

 • Libertarisme: drie kerncriteria
 • Wetenschappelijke onderbouwing: Oostenrijkse economie
 • Filosofische legitimatie: Natural law/Natuurrecht
 • Historische schets: Ontstaan Libertarische beweging
 • Stromingen binnen het Libertarisme.

Tijdsverdeling

 • 18:45 Inloop
 • 19:00 1e blok 45 minuten
 • 19:45 15 minuten pauze
 • 20:00 2e blok 45 minuten
 • 20:45 15 minuten pauze
 • 21:00 3e blok 30 minuten
 • 21:30 Einde college (korte borrel)
 • 22:00 Einde avond