In deze module wordt de Nederlandse overheid en grondwet volop aan libertaire kritiek onderworpen, door de argumenten van Spooner. De (huidige) grondwet heeft volgens Spooner geen autoriteit en kan daarom op geen enkele wijze bindend zijn. De oplossing die Spooner aandraagt is: secessie. Secessie betekent politiek afscheiden (separatisme). Jezelf (met anderen) onttrekken aan een politieke gemeenschap (natie of unie). Op deze avond zullen wij uitvoerig het onderwerp ´secessie´ bespreken.

Lysander Spooner is een natuurrecht filosoof, jurist en ondernemer. Samen met mede-abolitionist William Lloyd Garrison was hij fel tegen de slavernij, maar beide heren hadden een rivaliserend beeld over de constitutie met betrekking tot slavernij. De interpretatiekunde van original meaning en original intent zal tijdens deze avond nader worden toegelicht. Spooner is een individuele anarchist en wordt gezien als een van de voorvaders van het anarcho-kapitalisme.

Over de Amerikaanse burgeroorlog en de slavernij had Spooner samenvattend het volgende te zeggen: De Zuidelijke staten hebben het recht om zich van de unie af te scheiden, alsmede een slaaf het recht heeft om van zijn slavendrijver te ontsnappen.

Deelname

alleen fysiek mogelijk. Gratis toegankelijk voor iedereen, ongeacht lidmaatschap. Opgeven kan via [email protected]

Doel

Na afloop van deze module:

 • Kunt u op elementair niveau sleutelbegrippen van Spooner identificeren en uitleggen.
 • Kunt u de sociale en politieke omstandigheden van Spooner in een historische context plaatsen. 
 • Kunt u argumenten aandragen die de Nederlandse grondwet van al zijn autoriteit stript.
 • Kunt u uitleggen wat wel of niet een constitutie en een overheid legitimeert. 

Programma

De opzet ziet er als volgt uit:

 • De slavernij en de burgeroorlog
 • De constitutie zonder autoriteit
 • Stemmen is geen bewijs voor consent
 • Belasting is evenmin consent als vrijwillig
 • Natural law: algemene principes van wet en rede
 • Overheidsschulden behoren niet tot de samenleving
 • Sociaal contract: expliciet consent
Tijdsverdeling
18:45Inloop
19:001e blok 45 minuten
19:4515 minuten pauze
20:002e blok 45 minuten
20:4515 minuten pauze
21:003e blok 30 minuten
21:30Einde college (korte borrel)
22:00Einde avond