Beste lid*, je bent van harte welkom op de ALV. Een aanmelding is wenselijk zodat wij kunnen inschatten hoeveel mensen er komen.

Sponsor een rondje op de ledenvergadering!

Wil je de bel luiden en een rondje sponsoren, dan kan dit in het formulier onderaan. Vergeet je niet eerst aan te melden!