De LP Fryslân komt bijeen voor een borrel in de namiddag in Leeuwarden, op de dag zelf worden vanaf 12 uur in de middag bij het gemeentehuis ondersteuningsverklaringen geworven.