Leden worden tijdig gemaild over de maandagavondsessie over kandidaatstelling