Moderne politieke economie begon niet bij Adam Smith, maar bij de pre-Oostenrijkse en mysterieuze school van de fysiocratie in Frankrijk. Deze laissez-faire economen waren de voorgangers van de individualistische, micro-economische, deductieve en subjectieve-waarden benadering die tegenwoordig door de Oostenrijkse school wordt aangehangen. Het kernprincipe van deze vergeten libertariërs is de heerschappij van de natuurlijke orde, zoals de naam van de school impliceert.

De fysiocraten verzoenen de liberale politieke filosofie van John Locke met de Oosterse filosofie van het taoïsme en confucianisme, waar hun concept van ´laissez-faire´ vandaan komt. In het eerste deel van deze cursus zullen we de politieke filosofie bespreken en afzetten tegen hun ideologische aartsvijanden, namelijk ´de gelijkwaardigen´. Het tweede deel van de cursus zal gaan over politieke economie.

Deelname: alleen fysiek mogelijk. Gratis toegankelijk voor iedereen, ongeacht lidmaatschap. Opgeven kan via [email protected]

Doel

Na afloop van deze module:

  • Kunt u op elementair niveau sleutelbegrippen van de fysiocraten identificeren en uitleggen.
  • Kunt u globaal de economische standpunten van de fysiocraten uiteenzetten.
  • Kunt u de oorsprong van het libertair en communistisch gedachtegoed terug herleiden naar de Franse verlichting en tegen elkaar afzetten. 
  • Kunt u de sociale en politieke omstandigheden van de fysiocraten in een historische context plaatsen.

Programma

De opzet ziet er als volgt uit:

  • Natural law en eigendomsrechten.
  • Aartsvijanden: Franse communisten.
  • Tableau économique
  • Methodologie en waarde
  • Theorie over entrepreneurs
Tijdsverdeling
18:45Inloop
19:001e blok 45 minuten
19:4515 minuten pauze
20:002e blok 45 minuten
20:4515 minuten pauze
21:003e blok 30 minuten
21:30Einde college (korte borrel)
22:00Einde avond
Tijdspad Franse Physiocrats