Een spiksplinter nieuw verkiezingsprogramma!

Op 26 oktober presenteren we tijdens de ALV het nieuwe verkiezingsprogramma van de LP.

Verschillende hoogleraren, journalisten, ondernemers, professionals uit de zorg en het onderwijs hebben hun bijdrage geleverd.We hebben jullie ook uitgenodigd om mee te praten. Alle goede suggesties zijn overgenomen en we zijn klaar om het resultaat te delen.

Vaststelling programma op 26 oktober

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen de tijd heeft om naar het verkiezingsprogramma te kijken, is de deadline voor het aanleveren van moties en amendementen verschoven naar 20 oktober 12:00 uur.

  • Hier vindt je een link naar het programma
  • Hier vindt je de formats voor moties en amendementen
  • Hier vindt je een link naar de begroting 2020
  • Hier vindt je een link naar de notulen van de vorige ALV

Agenda

Op de agenda staan;

  • – Notulen vorige vergadering
  • – Programma 2020
  • – Decharge 2018, Begroting 2020

We zien jullie graag op 26 oktober aanstaande in Breukelen, inloop 13:00.