Draag bij aan een vrijere samenleving! Begin vandaag!

De LP heeft vaste commissies, de werkzaamheden per commissie kun je hier vinden.

Wil jij meedoen om de LP de komende jaren uit te bouwen tot een succesvolle politieke partij? Mail dan nu naar onze secretaris.

Commissies van de LP

ICT-Commissie (ICT)
Ben je IT’er en houd je van samenwerking, uitdaging en het oplossen van digitale vraagstukken? De Commissie IT verzorgt het stroomlijnen van de partij en bouwt mee aan een vrijere samenleving. Deze commissie regelt het technische beheer zoals onze website en de bestuursomgeving.

Voorzitter: Eelco Uytterhoeven.

Opleiding & Training (OTR)
Wil je niets liever dan mensen meenemen in de theorie en praktijk van de vrijheidsbeweging en sta je te trappelen om je kwaliteiten in te zetten? Bij deze commissie ontvangen ze jou met open armen!

De ”OT” coördineert en verzorgt cursussen en trainingen voor leden. Door leden op aanbod- en vraaggestuurd te begeleiden en te trainen bouw je actief mee aan een vrijere samenleving!

Voorzitter: Stefan Gaillard.

Vice-voorzitter Robert Valentine.

Kascommissie (KAS)
De volgende wetteksten komen jou niet onbekend voor: “De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit” en “Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.”

Samen met een actieve commissie zie je toe op financiële verslaglegging, inventariseren van risico’s en de naleving van wettelijke bepalingen. Ben je een meester op het gebied van de cijfers? Graag komen we met jou in contact, zoek aansluiting en stuur een mailtje met jouw kwaliteiten naar onze secretaris.

Voorzitter: Martijn Noortman.

Leden: Tom Vos, Jessica Korzelius

Ethische Commissie (EtC)
Deze commissie komt tweemaal per jaar bijeen en is de scheidsrechter binnen de LP. Deze commissie spreekt zich uit over jaarverslagen, de benoeming van bestuurders en aanpassingen in het partijprogramma.

Wil je aansluiten als lid of als voorzitter bij de EC, bezit je de belangrijkste eigenschappen om op arbitraire wijze opbouwende kritieken te leveren!? Sluit je aan bij de EC en stuur een mailtje met jouw kwaliteiten naar onze secretaris.

Voorzitter: Arne Biesma.

Leden: Nick Vollebergh, 1 plaats vacant

Media (MED)
De mediacommissie richt zich op onder de aandacht brengen van de LP in de (traditionele en moderne) media zoals televisie, radio, kranten en tijdschriften. Dit doen zij o.a. door actief gebruik van Twitter, Facebook en Linkedin plus het opbouwen van een netwerk in de mediawereld.

In verkiezingstijd worden s’ochtend media nagelopen en gekeken waarop de LP inspeelt en waarop gereageerd wordt. Trekt dit jou aan, kom ons mediateam versterken!

Voorzitter: Barry van Es

Events (EVT)
Deze commissie organiseert grootschalige activiteiten voor leden en publiekstrekkers. Heb jij organisatorisch talent en wil je deze inzetten voor een goed doel. Doe mee!

Fondsenwerving (FOW)
De leden van de werkgroep fondsenwerving zijn verantwoordelijk voor het binnenhalen van donaties en relatiebeheer met donateurs.

Suggesties

Je zit vol passie, energie, bevlogenheid en mist een commissie in dit overzicht om de vlam van de vrijheid te laten wakkeren? Geef je suggestie door en mail je kwaliteiten naar onze secretaris.