Draag bij aan een vrijere samenleving! Begin vandaag!

De LP heeft vaste werkgroepen en commissies, de werkzaamheden van de commissies kun je hier vinden.

Wil jij meedoen om de LP de komende jaren uit te bouwen tot een succesvolle politieke partij? Mail dan nu naar onze secretaris.

Commissies van de LP

Informatietechnologie (IT)
Ben je IT’er en houd je van samenwerking, uitdaging en het oplossen van digitale vraagstukken? De Commissie IT verzorgt het stroomlijnen van de partij en bouwt mee aan een vrijere samenleving. Zij regelt het technische beheer zoals onze website en de bestuursomgeving.

Kun jij niet wachten om aansluiting te zoeken en mee te helpen? Stuur een mail naar onze secretaris.

Opleiding & Training (OT)
Wil je niets liever dan mensen meenemen in de theorie en praktijk van de vrijheidsbeweging en sta je te trappelen om je kwaliteiten in te zetten? Bij deze commissie ontvangen ze jou met open armen!

De ”OT” coördineert en verzorgt cursussen en trainingen voor leden. Door leden op aanbod- en vraaggestuurd te begeleiden en te trainen bouw je actief mee aan een vrijere samenleving!

Wil je niets liever dan mensen mee te nemen in een goed verhaal? Zoek nu aansluiting en mail naar onze secretaris.

Interne Zaken (IZ)
Kom je bij commissie Interne Zaken dan bouw je mee aan de organisatie. Je komt in een commissie met enthousiaste leden. Hier kun je bekend worden met de procedures van de LP, je kwaliteiten worden ingezet en ontwikkeld én je krijgt de ruimte om bij te dragen aan continu verbeteren en innoveren van de vrijheidsbeweging.

De ”IZ” ziet toe op de juiste naleving van procedures en bekijkt waar verbetering nodig is. Ze is verantwoordelijk voor de algemene professionalisering en procesverbetering binnen de partij. Bouw mee en zoek aansluiting, mail naar onze secretaris.

Voorzitter: T. (Tom) Wentzel,

Leden: M. (Martijn) Noortman, J.O. (Otto) Vrijhof

Bekend van: Nieuwe statuut, nieuw huishoudelijk reglement & Platform Ondersteuningsverklaringen

Kascommissie (KC)
De volgende wettekst komen jou niet onbekend voor: “De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit” en “Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.”

Samen met een actieve commissie zie je toe op financiële verslaglegging, inventariseren van risico’s en de naleving van wettelijke bepalingen. Ben je een meester op het gebied van de cijfers? Graag komen we met jou in contact, zoek aansluiting en stuur een mailtje met jouw kwaliteiten naar onze secretaris.

Voorzitter: M. (Martijn) N.

Leden: L. (Luciano) N., T. (Thijs) L.

Ethische Commissie / Onderzoekskamer (EC/OK)
Bij opzeggingen van het lidmaatschap door het bestuur vraagt zij advies aan haar Ethische Commissie. Het lid in kwestie kan een onderzoek gelasten met de Ethische Commissie als scheidsrechter en organiseert een hoorzitting. Deze commissie komt tweemaal per jaar bijeen. Naast de Kascommissie mag de Ethische Commissie over jaarverslagen, de benoeming van bestuurders en aanpassingen in het partijprogramma de door haar gemotiveerde opmerkingen uiten op ledenvergaderingen.

Wil je aansluiten als lid of als voorzitter bij de EC, bezit je de belangrijkste eigenschappen om op arbitraire wijze opbouwende kritieken te leveren!? Sluit je aan bij de EC en stuur een mailtje met jouw kwaliteiten naar onze secretaris.

Voorzitter: Arne (A.) B.

Leden: Carl. (C.) M. & Nick (N.) V.

Suggesties

Je zit vol passie, energie, bevlogenheid en mist een commissie in dit overzicht om de vlam van de vrijheid te laten wakkeren? Geef je suggestie door en mail je kwaliteiten naar onze secretaris.