Onze vrijheid van meningsuiting komt steeds meer in het gedrang. Ooit kwamen we tegen onze overheersers in opstand vanwege een belastingverhoging en …