Onderwijs

Onderwijs

Het woord “school” komt van het oude Griekse woord Skhole, dat oorspronkelijk “bezigheid in vrije uren” of “liefhebberij” betekent. De LP zou graag zien dat deze oorspronkelijke gedachte in ere hersteld wordt. Dat kan als je leerlingen niet meer ziet als productie-eenheid voor de maatschappij, maar als zelflerend individu. Het onderscheid in de wet tussen…