Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs is een voorwaarde voor de vrijheid van keuze die mensen hebben. Hoe beter het onderwijs hoe meer mogelijkheden. Het woord “school” komt van het oude Griekse woord Skhole, dat oorspronkelijk “bezigheid in vrije uren” of “liefhebberij” betekent. De LP zou graag zien dat deze oorspronkelijke gedachte in ere hersteld wordt. Dat kan als…

De student aan het roer

Nederland verdient een onderwijssyteem van wereldklasse, die studenten voorbereid op de toekomst. We willen dat studenten en hun ouders zelf meer invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs. Daarom wil de LP voortaan dat jongeren zelf de beschikking krijgen over een volledige studiebeurs. In plaats van scholen rechtstreeks te betalen voor het geven…

Ook kinderen verlangen vrijheid

In zijn bijdrage stelt Diederik Samsom dat hoger en lager opgeleiden in gescheiden werelden leven (O&D, 7 februari). Een oplossing is volgens Samsom om de schoolplicht te verlagen naar drie jaar. Minder spelen en meer school moet kinderen omvormen tot radertjes in Samsoms ‘verheffingsmachine’. Samsoms plan om via het onderwijs de ‘gescheiden werelden’ bij elkaar…