Zalvend zeveren, zeverend zalven.

Als onze overheidsdienaren íets kunnen, dan is het wel zeverend zalven en/of zalvend zeveren, en dat zagen we de afgelopen week dan ook volop. Gehuild werd er deze keer niet, want dat kan je als je een daadkrachtige en vastberaden indruk wilt maken natuurlijk niet iedere keer doen, maar dat er krachtig gesproken werd, dat…

Je suis …

Het hebben van vrijheid is een begrip dat op velerlei wijze geïnterpreteerd wordt al naar gelang de voorkeur van het individu aan wie je het vraagt. Libertariërs zien vrijheid in de zin van het non-agressie principe. Als weldenkend mens, die ageert en reageert, hebben wij als axioma geaccepteerd dat wij geen geweld initiëren jegens de…

Slachtoffer-ontwapeningsbeleid

Gisteren zijn in Parijs een aantal laffe moorden gepleegd, niet in de laatste plaats op de vrijheid van meningsuiting. Na een eerdere aanslag op Charlie Hebdo, in 2011, was de aanslag van gisteren eigenlijk slechts een kwestie van tijd, domweg omdat overheden geweigerd hebben hun beleid ten aanzien van de fundamentalistische islam te wijzigen. Kennelijk…